PRODUKTER

StakKender Græs indeholder nu en ny sektion: Vomkarakter; Vores nye kig på ensilagen.Med denne...
RationsCheck er et unikt redskab til kvalitetskontrol af en blandet ration. I stedet for at vente...
GødskningsKompasset er det yperste produkt fra BLGG AgroXpertus til planteavls sektoren....

EKSPERTISE

Antallet af gylletanke og marker stiger i takt med, at landbrugsbedrifterne vokser i størrelse. Ofte har markerne vidt forskellig forhistorie, og gødningstilstanden kan variere meget. Det øger behovet for at kende gyllens indhold af næringsstoffer, således at det bedre kan fordeles, i forhold til markernes behov for kvælstof, fosfor, og andre plantenæringsstoffer. Muligheden for at fordele...
De første 400 prøver af majsensilage fra danske mælkeproducenter er analyseret ved Eurofins Agro. Gennemsnittet på 1,15 kgTS/FE  ligger markant lavere end foderværdien i de forudgående 2 år, men er på niveau med majsensilagen i 2012.Et gennemsnitligt stivelsesindhold på 26%, en fordøjelighed på 76,3%  og en tørstof på 28,7%, dækker over en meget stor variation. Der analyseres i...
Græsensilage fra vækstsæson 2015 har et lavt indhold af råprotein, et højt indhold af energi og er af god fermenteringskvalitet.  Det viser analyser af de første 2000 prøver hos BLGG. Prøverne er primært fra 1 slæt, men billedet ser ud til at være kendetegnende også for 2 slæt. Med et gennemsnit på 1,15 kg ts/FE og  6,15 MJ/kg ts er det den højeste gennemsnitlige energiværdi...
At fremstille en god ensilage til sine køer er altid en spændende udfordring. Afgrøden skal være af høj kvalitet, gødskningen skal være optimal, slæt-tidspunktet rettidigt, og lidt held med godt vejr, så man kan nå det optimale tørstof (TS).Men hvad er egentligt det optimale TS indhold i græsensilage?Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om et optimalt TS indhold. Der rapporteres...
En TMR-ration som indeholder grovfoder, kraftfoder og biprodukter har mange fordele, og er den mest anvendte måde at fodre køerne i Danmark på. Dog kan en lille uoverensstemmelse have direkte konsekvenser for din mælkeproduktion eller sundheden for dine køer. Et RationsCheck fungerer som en ekstra kontrol af fodringen, som kan afklare afvigelser og dermed optimere det samlede restbeløb ved køerne...