pF-curve uniek hulpmiddel om efficiënt te beregenen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
pF-curve geeft aan hoeveel beregenen zinvol is

Click on the photo for more images

Samenvatting: 
  • De pF-curve is een uniek hulpmiddel om de efficiëntie van beregening per perceel te verbeteren.
  • De hoeveelheid vocht die in de bewortelbare zone vastgelegd kan worden verschilt enorm tussen verschillende gronden, maar ook tussen percelen.
  • Met behulp van de pF-curve en een vochtmeter kan een boer of teler berekenen hoeveel millimeter beregenen zinvol is.

pF-curve uniek hulpmiddel om efficiënt te beregenen

Bij droog weer kan beregening uitkomst bieden. Hiermee voorkomen boeren en telers groeiachterstand en opbrengstderving. Beregening is echter erg kostbaar. De pF-curve is een uniek hulpmiddel om de efficiëntie van beregening per perceel te verbeteren.

Beregening is pas rendabel als de kosten op zijn minst door de financiële meeropbrengst worden terugverdiend. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk wordt vaak ‘op het gevoel’ beregend. Om efficiënt te kunnen beregenen, is vanaf dit jaar bij BLGG AgroXpertus de pF-curve (zie afbeelding) verkrijgbaar op de verslagen van grondanalyses.

Bindende kracht bodem
“De hoeveelheid vocht die in de bewortelbare zone vastgelegd kan worden, verschilt enorm tussen verschillende gronden, maar ook tussen percelen”,  legt Arjan Reijneveld uit. Hij is productmanager bij BLGG AgroXpertus. “De pF-curve geeft aan hoeveel plant beschikbaar water er is en wat het verwelkingspunt is. De pF bepalen we aan de hand van de fysische bodemeigenschappen klei, silt en zand (textuurkengetallen) en organische stof. Hiermee zetten we opnieuw een stap om meer grip op de bodem te krijgen.”

Veldcapaciteit en verwelkingspunt
Met behulp van de pF-curve en een vochtmeter kan een boer of teler berekenen hoeveel millimeter beregenen zinvol is. Als hij meer beregent, zal het water zich naar diepere lagen verplaatsen of afspoelen. Door de pF-curven van verschillende percelen te vergelijken kan hij bovendien zien (ook voor huurpercelen) welk perceel het meest droogtegevoelig is. Uiteindelijk besparen boeren en tuinders water en brandstof. Bij droog weer kunnen deze extra kosten hoog oplopen.

Voorkom uitspoeling nutriënten
Teveel beregenen kan ook uitspoeling van nutriënten veroorzaken. Arjan Reijneveld: “Dat is het laatste wat je wilt. Uitspoeling is niet alleen zonde van de (bemestings)kosten, maar gaat ook nog eens ten koste van de kwaliteit van het gewas, de opbrengst en bodemvruchtbaarheid.”

De pF-curve is aanvullend te verkrijgen bij BemestingsWijzer. Het nieuwe product BemestingsMonitor bevat standaard de pF-curve.

Andere relevante expertartikelen

Relevante wiki's