Oorzaak wortelrot duidelijk door analyse

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Pythium is een secundaire schimmel die dus alleen verzwakte of zeer jonge planten kan aantasten.
Samenvatting: 
  • Wortelrot wordt veroorzaakt door een schimmel. Welke schimmel dit is, is meestal onduidelijk.
  • Via DNA Multiscan kan Eurofins Agro snel en betrouwbaar de oorzaak voor u vaststellen
  • Als de wortels in slechte staat zijn, kan dit in de bovengrondse delen leiden tot symptomen zoals taksterfte en bladvlekken.

Oorzaak wortelrot duidelijk door analyse

De veroorzaker van wortelrot is lang niet altijd duidelijk. Een aantasting door bijvoorbeeld Phytophthora kan worden aangezien voor een Fusariumaantasting. DNA Multiscan maakt veel duidelijk.

Oorzaken van slechte groei en ziekteverschijnselen beginnen meestal bij de wortels. Als de wortels in slechte staat zijn, kan dit in de bovengrondse delen leiden tot symptomen zoals taksterfte en bladvlekken. Een veel voorkomend probleem is aantasting door plantpathogene schimmels. Als deze de wortels infecteren ontstaat er vaak wortelrot. De wortels kunnen bij ernstige rot geen water en voedingstoffen meer opnemen. Planten zullen hierdoor achter blijven in groei, vergelen, verwelken en uiteindelijk afsterven. 

Symptomen

De symptomen die verschillende schimmels veroorzaken zijn niet altijd even makkelijk van elkaar te onderscheiden. Zeker als de aantasting in een vergevorderd stadium is, zal het moeilijk zijn om visueel te beoordelen welke schimmel de primaire veroorzaker is. Een aantasting door bijvoorbeeld Phytophthora kan worden aangezien voor een Fusariumaantasting. Een aantal veel voorkomende schimmels die wortelrot kunnen veroorzaken zijn: Phytophthora, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola en Pythium. De omstandigheden waaronder deze schimmels zich kunnen ontwikkelen en de plant kunnen infecteren, verschillen per soort. Hieronder wordt een korte beschrijving van deze schimmels gegeven:

1.    Phytophthora

Deze schimmel is een primaire ziekteveroorzaker. Dit wil zeggen dat het gezonde planten kan infecteren. Phytophthora infecteert de wortels waarna het tot in de stengelbasis rot kan ver-oorzaken. De sporen kiemen snel bij een lage temperatuurschok veroorzaakt door koud gietwater. Hierdoor komt een aantasting door Phytophthora vaak voor tijdens koude dagen/nachten. De sporen van Phytophthora vormen zwermsporen die zich gemakkelijk kunnen verspreiden via water en opspattende gronddeeltjes. De ontwikkeling wordt bevorderd door vochtig substraat en temperaturen van 18-30°C. 

pythopthora.jpg
Foto 1: Phytophtora-aantasting

2.    Fusarium solani

Een andere primaire ziekteveroorzaker is Fusarium solani. De symptomen lijken op die van Phytophthora. Beide schimmels infecteren eerst de wortels waarna ze de stengelvoet kunnen aantasten. De ontwikkeling van Fusarium solani verloopt het snelst bij hogere temperaturen tussen de 20 en 30°C.

fusarium.jpg
Foto 2: Aantasting met Fusarium solani

3.    Rhizoctonia solani

Rhizoctonia kan zowel de wortels als de stengelvoet infecteren. Vaak begint de aantasting op de grens van grond en lucht. Hier wordt de stengel ingesnoerd waardoor planten omvallen. Met name zaailingen zijn erg gevoelig voor deze schimmel. In tegenstelling met Fusarium ontwikkelt Rhizoctonia zich het best bij een lagere temperatuur (15-18°C).

4.    Thielaviopsis basicola

Deze schimmel wordt ook wel Chalara elegans genoemd. Op de wortels zijn bruine ingesnoerde plekjes te zien. Bij ernstige aantasting kan er een insnoering ontstaan op de grens van grond en lucht. In dit geval kan de aantasting worden verward met een Rhizoctonia-aantasting. Ook kunnen de bladoksels verbruinen wat weer verward kan worden met een Phytophthora-aantasting. De schimmel groeit goed bij temperaturen van 25-28°C maar kan de planten gemakkelijker infecteren bij temperaturen van 15-20°C. Problemen ontstaan meestal tijdens koele dagen.

5.    Pythium

Pythium is een secundaire schimmel die dus alleen verzwakte of zeer jonge planten kan aantasten. Bij de wortels die zijn aangetast door deze schimmel zit de schors los van de vaatbundels. Doordat deze schimmel zich erg snel ontwikkelt, kunnen na het stomen (bij weinig concurrentie van andere schimmels) problemen ontstaan bij jonge planten. Pythium ontwikkelt zich optimaal bij natte omstandigheden en een temperatuur van 20°C. Schommelingen in de EC bevorderen ook de ontwikkeling van Pythium

pythium_0.jpg
Foto 3: Pythium-aantasting

DNA Multiscan

Doordat de symptomen veroorzaakt door schimmels niet altijd gemakkelijk zijn te onderscheiden is een goede analyse van belang. Via DNA-techniek kan de identiteit van het pathogeen worden bepaald waarna de juiste actie kan worden ondernomen. Bij een aantasting van Pythium kan er gekeken worden naar de teeltomstandigheden. Vaak kan een goede waterhuishouding veel problemen voorkomen.

Zoals eerder beschreven is een aantasting van Phytophthora in de hand te houden door het giet-water op temperatuur te laten komen. Bij de primaire ziekteverwekkers zal er vaak een bestrijding moeten worden toegepast. Vaak komt het voor dat er meerdere plantpathogene schimmels aanwezig zijn. Doordat verschillende schimmels met verschillende bestrijdingsmiddelen moeten worden bestreden is een goede identificatie van het pathogeen noodzakelijk.

Omdat elke schimmel uniek is wat betreft zijn DNA, is een analyse van dit DNA zeer betrouwbaar. Naast plantmateriaal kan ook het irrigatiewater of grond getest worden. Hierdoor kan ook preventief gekeken worden naar de aanwezigheid van de schimmels. Een ander voordeel is de snelheid van de detectie. Binnen twee dagen  is de uitslag reeds bekend en kunt u de juiste maatregelen nemen.

  • Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze PlantDoctor ir. Milan van der Meer
  • Bent u op zoek naar brede monitoring om ziekten te voorkomen en/of op te sporen? Kies dan voor ons onderzoek DNA Multiscan
  • Zijn er concrete problemen, maar is de oorzaak onbekend? Dan kunt u ook één van onze PlantDoctorors onderzoek laten doen. De PlantDoctors van Eurofins Agro stellen snel en betrouwbaar de diagnose en adviseren over noodzakelijke maatregelen.