Over Eurofins Agro

'Knooppunt van agrarische kennis en betrouwbare analyses.'

De combinatie van agrarische kennis en betrouwbare analyse maakt Eurofins Agro tot een innovatieve informatiebron voor boeren en tuinders die streven naar productiezekerheid en rendementsverbetering. Wij bieden daartoe wereldwijd monstername, analyse en informatieproducten aan via eigen vestigingen en/of een mondiaal netwerk aan gelieerde bedrijven.

Eurofins Agro biedt haar klanten:

  • zicht op rendementsverbetering, door praktische operationele advisering
  • zekerheid, door analyses en deskundige monstername
  • administratief gemak, door samenwerking met derden en toepassing van innovatieve technieken

Wij richten ons op de gebieden:

  • bemesting
  • voederwaarde
  • bodemgezondheid
  • gewasgezondheid
  • voedselveiligheid

Rijke historie
Eurofins Agro kan putten uit een rijke historie van meer dan 80 jaar. In deze jaren is een schat aan kennis en kunde opgebouwd op het gebied van monstername, analyse en landbouwkundige advisering. Een unieke uitgangssituatie om ook in de toekomst individuele agrarische ondernemers van informatie te voorzien waarmee ze de productie kunnen verbeteren en de kosten verlagen. Jaarlijks worden daartoe zo'n 500.000 monsters onderzocht en, waar mogelijk en als de klant dat wenst, van een advies voorzien.

In tal van landen beschikt Eurofins Agro reeds over vestigingen of samenwerkingsverbanden. Een internationaal netwerk dat verder uitgebouwd zal worden. Eurofins Agro is daarmee een organisatie die internationaal meespeelt in alle takken van de agrarische wereld.