BijmestMonitor uitgebreid

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Nauwkeuriger bijbemesten loont
Samenvatting: 

Met BijmestMonitor geeft u precies wat het gewas nodig heeft. De combinatie van grond- en gewasonderzoek meet de beschikbare nutriënten in de bodem en de opname door het gewas. Vanaf 2019 ontvangt u een advies voor 4 weken en voor de rest van de teelt. Ook is de analyse van sporenelementen uitgebreid en wordt vermeld of er een koppeling is met eerder grondonderzoek.

BijmestMonitor uitgebreid

Ieder seizoen is uniek. Temperatuur, regenval en gewasgroei variëren. Daarom wilt u een vinger aan de pols houden. Met BijmestMonitor  kunt u bijbemesten op basis van een combinatie van grond- en gewasonderzoek. 

Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en de daadwerkelijke opname door het gewas. BijmestMonitor geeft nu ook een 4-wekelijks advies. Er zijn nieuwe sporenanalyses toegevoegd en de verwachte opbrengst wordt aangegeven.

4-wekelijks advies

Met de combinatie van grond- en gewasonderzoek is het mogelijk om het verband tussen nutriënten in de bodem en de opname door het gewas sneller op te sporen. In 2018 kreeg u een advies voor het hele seizoen. Vanaf dit seizoen krijgt u een advies voor de komende 4 weken plus een advies voor de rest van de teelt. U kunt uiteraard óók na 4 weken een nieuwe BijmestMonitor aanvragen om nog nauwkeuriger te bemesten.

Sporenelementen uitgebreid

Het bodemonderzoekspakket van BijmestMonitor is dit jaar bovendien uitgebreid met een analyse op de sporenelementen selenium (Se) en silicium (Si). Si is onmisbaar voor een gezonde groei en ontwikkeling van het gewas. Terwijl Se via gras en mais  een belangrijk effect heeft op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee en paarden.

Verwachte opbrengst

Op het verslag staat voortaan ook vermeld van welke verwachte opbrengst er is uitgegaan. Ook wordt er vermeld of er een koppeling is gemaakt met eerder grondonderzoek. Dit in verband met de nalevering van nutriënten. Als er geen koppeling is gemaakt, dan houden we rekening met de gemiddelde nalevering van uw regio.

Onderzoeksduur 2 dagen

BijmestMonitor is beschikbaar voor een breed scala aan gewassen. Eurofins Agro hanteert een onderzoeksduur van 2 dagen. De data worden gekoppeld aan eerder bodemonderzoek, zodat het advies ook rekening houdt met nalevering van nutriënten. U ontvangt een verslag van één A4 met een bijmestadvies voor zowel hoofd- als sporenelementen.

Meer weten? Kijk op  www.bijmestmonitor.nl of bekijk onderstaande animatie.

 

 

 

bestel.jpg