Aanvraag informatie onafhankelijke monstername vaste mest

Vanaf 1 oktober 2017 mag vaste mest, bestaande uit dikke fractie, alleen nog door een erkende onafhankelijke monsternemer worden bemonsterd. Eurofins Agro werkt hiervoor samen met Certicon Agro. De onafhankelijke monsternemers van Certicon Agro handelen efficiënt en correct uw bemonstering af.

Wilt u meer weten over onafhankelijke bemonstering? Neem contact op met: 

U kunt ook onderstaande gegevens invullen, onze medewerkers nemen dan contact met u op.