Rundveedrijfmest bevat minder organische stof en N-min

PrintPrint  Stuur doorStuur door
MestCheck
Samenvatting: 

Rundveedrijfmest bevatte in 2017 minder droge stof en minder organische stof dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit de mestanalyses van Eurofins Agro. Bestel MestCheck en controleer de samenstelling van de mest op uw bedrijf.

Rundveedrijfmest bevat minder organische stof en N-min

Rundveedrijfmest (mestcode 14) bevatte in 2017 minder droge stof en minder organische stof dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit de mestanalyses van Eurofins Agro. 

Gemiddeld bevat rundveedrijfmest 92 kg droge stof per ton mest. De totale stikstofhoeveelheid is 4,0 kg per ton, waarvan 1,9 kg mineraal (N- min) en 2,1 kg organisch gebonden (N-org). De totale hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5 is 1,5 kg per ton. Deze hoeveelheden zijn de basis voor het bemestingsadvies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) en worden door RVO gehanteerd als forfaitaire normen. De werkelijke gehalten in dit jaar geanalyseerde monsters wijken daarvan af. 

Analyses 2017
De analyses van 2017 laten een hogere stikstofgehalte per ton zien. De mest bevat volgens deze analyses gemiddeld per ton 4,2 kg Ntot, waarvan 1,8 N-min en 2,4 N-org. Dit is een direct gevolg van hogere eiwitgehalten in het verse gras en de graskuilen van het afgelopen seizoen. Het fosfaatgehalte (1,4 kg/ton) is lager dan het gemiddelde (1,5 kg/ton). Dat is het resultaat van de ingezette lijn om voeders met minder fosfor te gebruiken in de sector. Het organischestofgehalte bedraagt 59 gram, terwijl dit in voorgaande jaren steeds tussen de 60 en 70 gram schommelt.

De gemiddelden van 2017 bevestigen dat de praktijk vaak afwijkt van de forfaitaire norm. In de praktijk blijken de verschillen vaak nog groter. De samenstelling van de mest kan per bedrijf en zelfs per stal verschillen. De hoeveelheid droge stof, stikstof, fosfaat, kali en organische stof hangt van verschillende factoren af. 
●    De samenstelling van het rantsoen
●    De hoeveelheid spoelwater
●    De ingezette krachtvoeders 
●    De samenstelling van de veestapel.

Tabel: Analyse resultaten rundveedrijfmest (mestcode 14) per ton mest (bron: Eurofins Agro)

JAAR

DS

OS

RAS

N-tot

N-min

N-org

P2O5

K2O

MgO

Na2O

2017

78

59

19

4,2

1,8

2,4

1,4

5,5

1,3

0,8

2015

80

61

19

4,1

1,8

2,3

1,5

5,7

1,2

0,7

2014

82

63

19

4,0

1,8

2,2

1,4

5,3

1,2

0,7

2013

92

69

23

4,0

1,8

2,2

1,6

5,4

1,3

0,8

2012

90

70

20

4,1

1,9

2,1

1,6

5,4

1,2

0,8

2011

93

73

20

4,1

1,9

2,2

1,6

5,4

1,2

0,7

2010

87

64

19

4,1

1,9

2,2

1,6

5,5

1,2

0,8

2009

90

70

20

4,2

2

2,2

1,7

5,6

1,3

0,8

2008

86

65

21

4,1

2,0

2,1

1,6

5,7

1,2

0,8

2007

82

63

19

4,2

2,1

2,1

1,6

5,6

1,1

0,8

Handige pakketjes voor monstername 
Als veehouder kunt u zelf inzicht verwerven in de samenstelling van de mest, met MestCheck van Eurofins Agro. Er zijn speciale pakketjes voor deze mestanalyses beschikbaar, met een orderformulier, instructies, een verzenddoos en fles. Het is handig om een aantal pakketjes op voorraad te nemen, zodat u een monster kunt nemen op het moment dat u het beste uitkomt. U betaalt de MestCheck (€50,00) pas achteraf.