Pythium in de zomer

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Pythium is een zwakteparasiet
Samenvatting: 

Pythium is een zwakteparasiet en kan bijna alle gewassen aantasten. In de zomer is het zaak om extra alert te zijn omdat er veel van het gewas wordt gevraagd. Voorkom problemen door in een vroeg stadium in te springen op de  aanwezigheid van deze schimmel. OntsmetterCheck en DNA Multiscan geven de noodzakelijke informatie.

Pythium in de zomer

“De komende weken is het zaak om extra alert te zijn op Pythium”, zegt Anke Taal, PlantDoctor bij Eurofins Agro. “De dagen worden weer korter en er wordt veel van het gewas gevraagd. Deze zwakteparasiet kan dan gemakkelijk toeslaan, zowel in substraatteelten als in de vollegrond.” Onderzoek geeft inzicht in de aanwezigheid van deze schimmel.

“Pythium (wortelrot) kan bijna alle gewassen aantasten. De schimmel verspreidt zich door middel van zoösporen ofwel zwemsporen. Deze sporen zijn erg gevoelig voor verdroging en hun verspreiding is dan ook gekoppeld aan de beschikbaarheid van water. Vooral in een vochtige omgeving kan de verspreiding heel snel gaan,” vertelt Taal.

“Een Pythium-aantasting is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart, uiteindelijk zullen de wortels volledig wegrotten. De grens tussen ziek en gezond weefsel is vaak scherp afgelijnd. De plant blijft in groei achter en het blad kan geel kleuren omdat onvoldoende voedingstoffen vanuit de wortel worden aangevoerd. De plant kwijnt langzaam (soms gedeeltelijk) weg.”

Watermonsters

Pythium is overal aanwezig, benadrukt de PlantDoctor: “Zolang het gewas lekker groeit, is dat geen probleem. Planten onder stress zijn extra vatbaar voor infectie. Door regelmatig het water of de grond te controleren op de aanwezigheid van deze schimmel is het mogelijk om tijdig maatregelen.”

Er is een aantal manieren om te onderzoeken of er een riisico is op aantasting door schimmels zoals Pythiurm. Taal: “Door een DNA Multiscan analyse uit te laten voeren van het vuile drainwater kunt u controleren of er Pythium in uw teeltsysteem aanwezig is. Daarnaast adviseren wij om regelmatig de ontsmetter te laten controleren met behulp van de OntsmetterCheck analyse. De OntsmetterCheck is een kiemgetalbepaling en geeft de aanwezigheid weer van levende schimmels en bacteriën voor en na de ontsmetter.” Meer over de OntsmetterCheck ->

Voorkom Pythium

PlantDocter Anke Taal geeft een aantal tips om Pythium te voorkomen:

  • Overvloedig bodemvocht bevordert de ontwikkeling van ziekten zoals Pythium. Zorg voor een goede afwatering.
  • Een grote plantbelasting met veel vruchten kan de kans op Pythium-wortelrot vergroten. Voorkom daarom overbemesting.
  • Temperaturen die niet optimaal zijn voor plantengroei, zijn over het algemeen gunstig voor Pythium. Zorg voor een groeizaam klimaat.
  • Handen, gereedschap, slangen en besmet plantenmateriaal zijn manieren waarop Pythium kan worden verspreid. Werk zo schoon mogelijk.
  • Eb- en vloedsystemen zijn riskant voor het verspreiden van de zoösporen. Onderzoek gietwater regelmatig.
  • Verwijder planten met symptomen van wortelrot zo snel mogelijk en voorkom verspreiding.
  • Hergebruik van een groeimedium vergroot het risico op Pythium. Laat dit altijd onderzoeken voor hergebruik.

Analyseer het water als u twijfelt

Laat een watermonster analyseren als u twijfelt aan de kwaliteit van het water. Problemen met Pythium kunnen daarmee mogelijk worden voorkomen. Meer weten? Neem contact op met horti@eurofins-agro.com

Trefwoorden: