Als de pH goed is (op blijvend grasland), waarom zou je dan nog CaO geven (plant) en/of kalk voor de structuur (CEC)?

Als er geen wisselteelt plaatsvindt en het nog jaren blijvend grasland is, dan heeft een calciumgift voor de plant zelf en de structuur niet zoveel zin. Maar als de analyse wel een behoefte aangeeft voor de calcium, kan een kalkgift toch een postief effect hebben. Calcium is een katalysator voor andere processen en elementen in de bodem.