Een onafhankelijk mestmonster in 10 stappen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Mest moet voor transport worden bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer
Samenvatting: 
  • Per 1 oktober 2017 is onafhankelijke bemonstering van vaste mest (code 13 en 43) verplicht
  • In 10 stappen regelt u samen met Certicon Agro en Eurofins Agro de onafhankelijke bemonstering

Een onafhankelijk mestmonster in 10 stappen

Bij het laden of lossen van de dikke fractie van mest met de codes 13 en 43 is onafhankelijke bemonstering verplicht per 1 oktober 2017. Eurofins Agro werkt hiervoor samen met Certicon Agro zodat u alles in één keer kunt regelen rondom onafhankelijke monstername. Wel zo handig.

Bij de export van mest is bemonsteren tijdens het laden verplicht; bij import moet er worden bemonsterd na het lossen. Voor een correcte*) en efficiënte afhandeling van de bemonstering doorloopt u de volgende stappen: 

1. Vraag bemonstering aan bij Certicon Agro via 0318 - 54 50 00 of stuur een mailtje aan info@certiconagro.nl Certicon Agro maakt een afspraak met u voor bemonstering op het gewenste tijdstip.

2. Certicon Agro meldt de planning bij de NVWA uiterlijk om 13.00 uur op de dag voor monstername.

3. Certicon Agro meldt bij de NVWA:

  • de geplande datum van vervoer
  • de bedrijfslocatie waarvan de afvoer plaats vindt
  • de mestcode(s)
  • het opgegeven volume van de vracht of partij

4. Binnen één uur voor en één uur na het afgesproken tijdstip is de Certicon Agromonsternemer aanwezig om het monster te nemen.

5. Bij bemonstering tijdens laden ontvangt u een uniek monsternummer van de monsternemer. Dit nummer voert u in de AGR-GPS apparatuur van de transporteur in.

6. Bij bemonsteren voor lossen ontvangt u het unieke monsternummer van de leverancier. Dit is de barcode van de lege zak die de chauffeur heeft gescand voor het wegrijden. Deze zak moet u dus tijdens transport meenemen en afgeven aan de monsternemer die deze gebruikt om het monster in te doen.

7. Certicon Agro stuurt het monster naar het analyselaboratorium van Eurofins Agro.

8. U stuurt de opdrachtformulieren (begeleidingsformulieren) aan AP06@eurofins-agro.com Dit is het formulier dat u voorheen in de krat deed. Het EDI-formulier stuurt u automatisch in.

9. U ontvangt zoals gebruikelijk zo snel mogelijk de uitslag van de analyses van Eurofins Agro.

10.In de opstartfase ontvangt u twee facturen; één voor de onafhankelijke bemonstering en één voor de analyse. De facturen zijn afkomstig van Eurofins Agro.

*) Certicon Agro voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan het nemen van onafhankelijke mestmonsters. Eurofins Agro voldoet aan alle eisen die nodig zijn om de analyses uit te voeren voor wet- en regelgeving rondom mest en transport. 

Wilt u meer weten over onafhankelijke bemonstering? Neem contact op met: 

Meer over de nieuwe regeling vindt u bij RVO.nl