Exportpositie Nederland in gevaar door bodemziekten

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Valplekken door aaltjes.
Samenvatting: 
  • De Nederlandse exportpositie is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem.
  • Leendert Molendijk van PPO bepleit een integrale aanpak met oog voor de fysische, chemische en biologische kenmerken van de bodem.
  • Bemonstering en analyse zijn de basis voor een goed beheersingsplan.

Exportpositie Nederland in gevaar door bodemziekten

De Nederlandse exportpositie van plantgoed en zaaizaad is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem. De integrale aanpak van bodembeheer kan beter, stelt Leendert Molendijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in het Nederlands Dagblad.

Voor de export is het belangrijk dat Nederlandse producten aan allerlei fytosanitaire eisen voldoen. Voor veel agrarische producten bestaan handelseisen ten aanzien van schadelijke organismen. Niet alleen de export komt in gevaar door de toename van het aantal besmette percelen. Ook de productie van het gewas wordt hierdoor lager.

Integrale aanpak
Met een integrale aanpak bedoelt Molendijk dat er rekening gehouden moet worden met zowel de fysische als de chemische en biologische kenmerken van de bodem, laat hij ter aanvulling aan het bericht in het Nederlands Dagblad weten. “Nederland heeft een sterke uitgangspositie met ontzettend veel kennis en onderzoek. Meer bewustwording en een integrale aanpak zijn belangrijk om deze positie te behouden en te verstevigen.”

Monstername en analyse
Om verspreiding van quarantaineziekten in de bodem te voorkomen behoort adequate bemonstering en visuele inspectie van percelen en producten in het basispakket van iedere teler. Volgens Natasja Poot, productmanager bodemgezondheid bij BLGG AgroXpertus, verschilt het bewustzijn onder de telers erg per sector. "De risico’s zijn groot en daardoor valt er ook veel te winnen door preventief onderzoek uit te voeren. Monstername en betrouwbaar onderzoek zijn essentieel voor een succesvolle beheersing van bijvoorbeeld een aaltjesbesmetting.”

DNA-techniek
BLGG AgroXpertus analyseert de meest relevante aaltjes met behulp van een DNA-techniek. Hiermee kan zelfs één specifiek aaltje te midden van 10.000 andere, onbekende soorten gedetecteerd worden. Natasja Poot: "Bepaalde sectoren monitoren de grond goed door middel van aaltjesonderzoek en kunnen op tijd maatregelen nemen. Andere sectoren kunnen hier nog in groeien."

AaltjesAlert geeft ondernemers handvatten om een eventuele besmetting effectief aan te pakken. Om aaltjes te kunnen beheersen is het essentieel om deze tijdig te signaleren en de soorten te weten.