Grip op stengelaaltjes in de bollenteelt

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Tulpen
Samenvatting: 

Door het tijdig ontdekken van de aanwezigheid van stengelaaltjes in een partij bollen kunnen er maatregelen worden genomen in zowel de partij als op de percelen waar de partij heeft gestaan.

Grip op stengelaaltjes in de bollenteelt

Met de bollenoogst voor de deur is het weer tijd voor zeefgrond- en grondbemonstering om grip op stengelaaltjes te krijgen. Door het tijdig ontdekken van de aanwezigheid van stengelaaltjes in een partij bollen kunnen er maatregelen worden genomen in zowel de partij als op de percelen waar de partij heeft gestaan.

Inzicht en monitoringsplan
Door regelmatig uw percelen en partijen bollen te laten onderzoeken op stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) krijgt u inzicht in de situatie op uw bedrijf. Bij het aantonen van stengelaaltjes kunt u maatregelen nemen om de besmetting terug te dringen en te voorkomen dat de stengelaaltjes zich verspreiden naar andere partijen of percelen. Het preventief bemonsteren en het inbouwen van extra controlemomenten zijn een essentieel onderdeel van een integraal beheerssysteem om de stengelaaltjesproblematiek tegen te gaan. Daarnaast kunt u de uitslagen van het stengelaaltjesonderzoek en eventueel uitgevoerde behandelingen per partij registreren en dit onderdeel laten uitmaken van een monitoringsplan.  

ZeefgrondCheck
Met de ZeefgrondCheck van Eurofins Agro krijgt u meer inzicht in eventuele besmettingen van stengelaaltjes op partijniveau. Neem na het rooien één of meerdere monsters per partij van de zeefgrond die vrijkomt tijdens het sorteren van de bollen. Eurofins Agro onderzoekt de grondmonsters met behulp van DNA op levende stengelaaltjes. De uitslag volgt binnen 8 werkdagen. In deze folder vindt u meer informatie over ZeefgrondCheck en het monsternameprotocol. De monsterzakken en stickers voor ZeefgrondCheck zijn beschikbaar bij de depots en uw monsternemer van Eurofins Agro

Grondbemonstering
Grondbemonstering van (huur)percelen kan plaatsvinden voor en na de teelt van bloembollen. Voor het planten kunnen percelen preventief worden onderzocht om te kijken of het perceel vrij is van stengelaaltjes. Na het rooien van de bollen kan worden gekeken of de partijen een besmetting van stengelaaltjes hebben achtergelaten. Ook in 2018 wordt er extra korting gegeven voor grondbemonstering aan KAVB-leden. Laat hiervoor 5 monsters per ha nemen door uw monsternemer van Eurofins Agro en geef door dat u gebruik wilt maken van de KAVB-korting.

Vragen? Bel met de klantenservice via 088 - 8761010 of mail: klantenservice@eurofins-agro.com
Vindt uw monsternemer rechts op de homepage.