Test of de kas echt schoon is

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Zorg voor een schone kas
Samenvatting: 
  • Begin een nieuwe teelt zo schoon mogelijk.
  • Met een veegmonster controleert u of reiniging en desinfectie voldoende zijn geweest.
  • Eurofins Agro levert voor het nemen van een veegmonster zogenaamde steriele swabs. 

Test of de kas echt schoon is

De teeltwisseling staat weer voor de deur. Dit is het moment om de hele kas en alle gereedschappen grondig te reinigen. Maar weet u zeker dat alle micro-organismen zijn gedood? Met een veegmonster kunt u controleren of de hygiënemaatregelen voldoende effectief zijn geweest.

Een nieuwe teelt wilt u zo schoon mogelijk beginnen. U reinigt daarom de kas, de teeltgoten, de druppelsystemen en alle gebruikte materialen zo goed mogelijk. Na de reiniging volgt vaak ook een desinfectie door een loonwerker of door uzelf Er zijn daarvoor verschillende middelen in de handel. De werking van deze middelen hangt onder andere af van de inwerktijd en van de stabiliteit van het middel.

Zekerheid
Ondanks de genomen maatregelen kunnen er echter nog bacteriën en schimmels onzichtbaar achterblijven. Wilt u zekerheid over de werking van het desinfectiemiddel of over de wijze waarop de loonwerker de desinfectie heeft uitgevoerd, neem dan veegmonster. Vooral als u ernstige problemen met bijvoorbeeld Agrobacterium of Phytophtora heeft gehad, is het zaak om de desinfectie te controleren.

Veegmonster
Eurofins Agro levert voor het nemen van een veegmonster zogenaamde steriele swabs. Dit zijn veegdoekjes die gegarandeerd vrij zijn van ziektekiemen. Hiermee kunt u eenvoudig zelf een veegmonster nemen. Het advies is om twee monsters te nemen per te controleren oppervlakte. De veegdoekjes waarmee u het monster heeft genomen, geeft u mee aan uw monsternemer. U kunt hem natuurlijk ook vragen om dit veegmonster voor u te nemen. Na 5-7 dagen na monstername, krijgt u uitslag Van een telling van het aantal levende kolonies die aanwezig zijn. Zo nodig kunt u aanvullende maatregelen nemen om schade in de vervolgteelt te voorkomen.

Meer weten? Neem contact op.