Benut uw fosfaatcijfers maximaal

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Het is belangrijk om de fosfaatruimte optimaal te benutten. |beeld Kaweco
Samenvatting: 
  • De fosfaatruimte is in 2015 opnieuw afgenomen: dit jaar met 5 kg fosfaat per ha.
  • Het is zonde om niet van de fosfaatdifferentiatie gebruik te maken en de ruimte die er is te benutten
  • Opgeven kan voor 15 mei via de Gecombineerde Opgave.

Benut uw fosfaatcijfers maximaal

Veel akker- en tuinbouwers hebben hun percelen weer laten bemonsteren en analyseren in de afgelopen maanden. “Benut deze cijfers optimaal om gebruik te maken van de fosfaatruimte die u met uw bedrijf heeft”, is het advies van Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij BLGG.

    BLGG logo
     BemestingsWijzer:  uw informatie voor uitgekiende bemesting
 
     Bestel      Meer info

Er mag dit jaar opnieuw minder fosfaat bemest worden op bouwland. De normen hiervoor zijn voor 2015 gedaald met 5 kg per hectare. Zie figuur 1. De percelen van akkerbouwers kunnen in drie categorieën vallen: laag (75 kg), neutraal (60 kg) en hoog (50 kg).  Daarnaast kunnen percelen in de categorie ‘arm’ vallen. Dan is een reparatiegift van 120 kg P205 per hectare toegestaan. Dit geldt bij een Pw-waarde die lager is dan 25.

Pw-waarde Categorie 2014 2015 2016 2017
<25 Arm 120 120 120 120
25 - 36 Laag 80 75 75 75
36 - 55 Neutraal 65 60 60 60
>55 Hoog 55 50 50 50

Figuur1: fosfaatgebruiksnormen bouwland

Loop geen fosfaatruimte mis!

“Het is wel zaak om deze cijfers ook daadwerkelijk te benutten en in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de praktijk blijken er nog best veel telers te zijn die dit om welke reden dan ook niet doen. En dat is doodzonde, want als gevolg hiervan valt u automatisch in de hoogste fosfaattoestand en mag dus maar 50 kg fosfaat per hectare bemest worden.”

Het is al snel lonend

De cijfers van BLGG laten ook zien dat het voor veel akkerbouwers lonend is om de fosfaatcijfers via de Gecombineerde opgave op te geven. Ruim één op de vijf percelen valt in de categorie laag of arm. Bijna de helft van de percelen valt in de categorie neutraal. Akkerbouwers kunnen bij twee derde van alle percelen meer fosfaat gebruiken dan standaard is toegestaan.

P-toestand Duingrond Dekzand Klei Rivierklei Dalgrond Veen Löss Nederland
Arm 2,6 3,1 6,5 14,7 0,9 29,6 8,6 5,5
Laag 18,6 13,3 22 21 14,4 19,4 17,8 16
Neutraal 64,2 34,3 57,3 27,1 58,5 29,6 32,4 44,3
Hoog 14,6 49,3 14,2 37,2 26,2 21,3 41,2 34,3

Figuur 2: P-toestand op akker- en tuinbouwbedrijven in Nederland per grondsoort

Landbouwkundig optimum

Arjan Reijneveld: “Natuurlijk zijn de analyses van de bodem in de eerste plaats belangrijk om landbouwkundig inzicht te krijgen. Dan wil je ook weten of fosfaat beschikbaar is voor het gewas en welke voorraden in de bodem beschikbaar kunnen komen. Daar zijn onze adviezen in BemestingsWijzer en BemestingsMonitor op gericht.” In het artikel Lang niet alle fosfaat in de bodem is beschikbaar leest u hier meer over, of bekijk deze film. “Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om voldoende fosfaat aan te kunnen voeren in het voorjaar. Met name bij de start van het gewas is fosfaat erg belangrijk voor onder andere de wortelontwikkeling. Onmisbaar voor de opbrengst en gezondheid van het gewas.”

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor fosfaatdifferentiatie voor een of meerdere percelen? Geef dat dan door via de Gecombineerde opgave. Doe dit uiterlijk 15 mei.