Gebruiksnormen fosfaat omlaag in 2014 en 2015

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Staatssecretaris Dijksma wil de gebruiksnorm voor fosfaat verlagen
Samenvatting: 
  • Staatssecretaris Dijksma wil de gebruiksnorm voor fosfaat verlagen voor 2014 en 2015
  • Voor boeren op de zuidelijke zand- en lössgronden gelden aanvullende maatregelen
  • Vanaf 2015 komen er mogelijkheden voor ontheffing als hier wetenschappelijke basis voor is

Gebruiksnormen fosfaat omlaag in 2014 en 2015

De gebruiksnorm voor fosfaat wordt voor de jaren 2014 en 2015 verlaagd. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken laten weten. Dit is nodig om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.

Doel van de maatregel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in het zuidelijke zand- en lössgebied. Specifiek voor boeren op de zuidelijke zand- en lössgronden gelden aanvullende regels. Zo wordt de werkingscoëfficiënt van varkensdrijfmest verhoogd van 70 naar 80% en wordt een verlaging doorgevoerd van 20% op de totale stikstofgebruiksnorm.

Onderhandelingen nitraatrichtlijnen
De extra maatregelen zijn inzet voor de staatssecretaris nu ze met de Europese Commissie  in onderhandeling is over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijnen. De staatssecretaris streeft naar voortzetting van de huidige derogatiemogelijkheden in de periode 2014-2017. De verlaging van de fosfaatgebruiksnormen waren ook al aangekondigd in het vierde actieprogramma. Uiteindelijk is evenwichtsbemesting de doelstelling.

KringloopWijzer
Vanaf 2015 houdt de staatssecretaris de mogelijkheid open om ontheffing aan te vragen als wetenschappelijk onderbouwd kan worden dat boeren door andere maatregelen aan de milieunormen kunnen voldoen. Een concreet voorbeeld is KringloopWijzer voor de melkveehouderij. Vanaf 2014 is het voor geselecteerde deelnemers al mogelijk om af te wijken van de generieke bemestingsnormen, doordat zij kunnen aantonen dat bemesting en benutting door het gewas in evenwicht zijn.