Grondonderzoek 2013/2014: analyseren loont!

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Monstername van grasland.
Samenvatting: 
  • Voor een landbouwkundig optimaal resultaat kunt u uw percelen het beste laten onderzoeken met BemestingsWijzer.
  • Uitgebreid grondonderzoek (BemestingsWijzer) kost slechts 2 euro per hectare per jaar extra.
  • Dit grondonderzoek kan een opbrengstdervingen van 10 tot 15 procent voorkomen.

Grondonderzoek 2013/2014: analyseren loont!

Grondonderzoek verdient zich snel terug. Want hoe meer melk uit ruwvoer van eigen land wordt geproduceerd, hoe beter de mineralenbenutting en uw bedrijfsresultaat. Lees hier welke soorten grondonderzoek voor melkveehouders op dit moment beschikbaar zijn.

Op dit moment laten veel melkveehouders de grond van hun percelen onderzoeken voor de derogatieregeling. Laat u het hierbij, of probeert u zoveel mogelijk uit uw grondonderzoek te halen voor een goede opbrengst en kwaliteit gras voor uw ruwvoer? Door bijvoorbeeld de pH op orde te brengen, kunt u uw ruwvoeropbrengsten al met meer dan 10% verhogen.

Meer melk van eigen land
Op dit moment is er in de sector is veel enthousiasme voor KringloopWijzer. “Als ondernemers KringloopWijzer gaan gebruiken, wordt bodembenutting alleen maar belangrijker om voldoende productieruimte te creëeren”, legt Gerard Abbink uit. Hij is productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus. “Alleen P-AL en NLV-onderzoek heeft landbouwkundig gezien, weinig waarde. Dan maak je alleen kosten om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u toch moet bemonsteren,  kunt u beter een paar tientjes meer investeren en zorgen voor goede  handvatten om uw ruwvoerproductie te verbeteren.”

Percelen goed benutten
Volgens Abbink is er nog een verbeterslag te maken als veehouders beter meer op de bodem letten. “Een koe van 1000 euro analyseren via 4-wekelijkse MPR zijn we inmiddels gewend. Dat heeft ons veel vooruitgang gebracht in de melkproductie.  Een perceel van 40.000 euro per ha bemonsteren we vooral ‘omdat dit moet voor wetgeving’. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Je wilt net als je koeien ook de percelen goed benutten. Daarvoor heeft een ondernemer inzicht nodig.”

Meerwaarde grondonderzoek
Naast het onderzoek voor de derogatieregeling biedt BLGG nog twee pakketten aan.  Een beperkt pakket en het volledige pakket BemestingsWijzer. Het beperkte pakket voor grondonderzoek kost 20 euro meer. Het volledige pakket is 40 euro meer. Met dit laatste pakket (BemestingsWijzer) heeft u volledig inzicht in de bodemvruchtbaarheid per perceel.  40 euro extra  lijkt gevoelsmatig veel, maar een klein rekensommetje maakt duidelijk dat je de kosten van het uitgebreide onderzoek er snel uit hebt:

Rekenvoorbeeld:
Een ondernemer laat een perceel van 5 hectare bemonsteren. Hier kan hij 4 jaar mee werken. 40 euro:5= 8 en 8:4= 2. De kosten zijn dus slechts 2 euro per ha per jaar. 

Door dit inzicht kunnen ondernemers voorkomen dat percelen een te lage pH hebben. “Dit grondonderzoek kan een opbrengstdervingen van 10 tot 15 procent voorkomen”, legt Gerard Abbink uit. “Met de huidige voerprijzen is dit al snel interessant. Het scheelt ook enorm in de mineralenbenutting, wat in bijvoorbeeld de KringloopWijzer mogelijk weer meer fosfaatruimte oplevert.

Geef uw keuze aan bij de monsternemer:
Als u uw bodembenutting en ruwvoeropbrengsten wilt verbeteren de komende jaren, kies dan niet alleen voor het wettelijk vereiste onderzoek naar P-AL en NLV.  Als u uw te bemonsteren percelen bespreekt met de monsternemer, neem dan ook de gewenste pakketten met hem door. In onderstaande tabel vind u een overzicht van ons aanbod. 

Derogatieonderzoek Beperkt pakket BemestingsWijzer - volledig inzicht
Voldoet aan eisen derogatie Voldoet aan eisen derogatie Voldoet aan eisen derogatie
Voldoet aan eisen flex-P Voldoet aan eisen flex-P Voldoet aan eisen flex-P
  Goed inicht in pH Goed inicht in pH
  Organische stof Organische stof
  Bekalkingsadvies Bekalkingsadvies
  Kalium- en magnesiumvoorziening Kalium- en magnesiumvoorziening
  Zwaveladvies (voor bijv. eiwit) Zwaveladvies (voor bijv. eiwit)
    Volledig inzicht in bodemvruchtbaarheid
    Organische stofbalans
    Structuur van de grond
    Klei-humus-complex (CEC)
    Calcium beschikbaar
    Natrium

BemestingsWijzer grasland

BemestingsWijzer bouwland (mais)