Mestanalyse onmisbaar voor winnaar Topkuil

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Daan Langeveldt neemt het mestmonster zelf.

Klik voor meer afbeeldingen

Samenvatting: 
  • Mestonderzoek is voor Topkuilwinnaar Daan Langeveldt onmisbaar om een goede kuil te maken.
  • Hij kan daardoor bijsturen in de bemesting, als dat nodig is.
  • Langeveldt neemt de mestmonsters zelf met behulp van de pakketjes die verkrijgbaar zijn bij BLGG AgroXpertus.

Mestanalyse onmisbaar voor winnaar Topkuil

Mestonderzoek is voor Topkuilwinnaar Daan Langeveldt een onmisbaar onderdeel om uiteindelijk een goede kuil te maken. Zo weet hij zeker of  hij voor zijn eerste snede voldoende stikstof geeft. Goede stikstofbemesting zorgt voor een hogere opbrengst, voldoende eiwit en nutriënten in het kuilvoer.

“Mestonderzoek maakt het mogelijk om bij te sturen in de bemesting als het nodig is. Het grooste deel komt namelijk toch uit de drijfmest.” Daan Langeveldt laat niets aan het toeval over. Naast het grondonderzoek laat hij ook ieder jaar de drijfmest analyseren voordat hij het gaat uitrijden over zijn land. “Als de opbrengst of gehaltes in de kuil anders uitvallen dan van tevoren verwacht, wil ik weten hoe dit komt. Grond en mest zijn naast het weer de factoren die de kwaliteit en opbrengst bepalen. Dat laat ik niet aan het toeval over,  want dat kost me geld.”

Zelf mestmonsters nemen
Langeveldt neemt de mestmonsters zelf en gebruikt daarvoor de pakketjes die boeren zelf kunnen bestellen bij BLGG AgroXpertus. Hij hanteert een bijzondere methode voor de monstername: een lange buis waarmee hij tussen de roosters de mest bemonstert.  Deze methode hanteert hij zodat hij op meerdere plaatsen in de put een monster kan nemen. “De volle put laat zich namelijk nog niet goed mixen”. Daarnaast heeft hij een apart monster genomen van de pinkenschuur, om de verschillen goed te kunnen zien.

Samenstelling drijfmest
De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Oorzaken van de verschillen zijn de verschillen in rantsoen, de hoeveelheid spoelwater, de minerale samenstelling van diervoeders en de samenstelling van de veestapel. De gemiddelde samenstelling van mest is een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van grasland, maïsland en bouwland op te baseren. Door middel van mestanalyse weten ondernemers precies hoeveel stikstof, kali en fosfaat een kuub drijfmest bevat.

Wilt u ook drijfmest laten onderzoeken bij BLGG AgroXpertus? Bestel dan de handige mestpakketjes. Neem voor vragen contact op met onze klantenservice.