pH altijd boven 5.0

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Bekalken bij een te lage pH
Samenvatting: 
  • pH bepaalt de beschikbaarheid van nutriënten.
  • Zware metalen komen in oplossing bij te lage pH
  • Nieuw pH advies is altijd boven 5.0

pH altijd boven 5.0

De zuurgraad van de bodem (pH) bepaalt hoe gemakkelijk voedingselementen beschikbaar zijn voor het gewas. Daarnaast heeft de pH invloed op de oplosbaarheid van zware metalen. Onderzoek toont aan dat een pH onder 5,0 altijd opbrengst kost. De pH adviezen zijn daarom aangepast.

Op de bemestingsadviezen lag een deel van de pH-streefwaarden onder de 5. Op de vernieuwde BemestingsWijzer is in dit onderste traject de streefwaarde verhoogd. Ook wordt er niet langer geadviseerd ine en traject ‘vrij laag’ tot ‘goed’, maar is het advies nu gericht op het bereiken van een pH in het midden van het traject ‘goed’.

Op veel percelen is de pH suboptimaal. Bij een juiste pH is er meer ruimte voor kalium (K), magnesium (Mg) en calcium (Ca) aan het kleihumuscomplex. De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) van de bodem is dan gevuld met deze hoofdelementen. Dat is komt het gewas ten goede. Bovendien draagt meer calcium uit de kalk bij aan de bodemstructuur omdat het organische stof bindt aan de bodemdeeltjes.

Meer weten over de pH van uw bodem? Vraag BemestingsWijzer aan -> 

Trefwoorden: