Silicium stimuleert plantengroei

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Een goede beschikbaarheid van Silicium is op droogtegevoelige grond aan te bevelen
Samenvatting: 
  • Silicium werkt positief op de plantengroei, met een hogere opbrengst tot gevolg.
  • Met name onder stressomstandigheden kan Si van meerwaarde zijn.
  • Bemesting met silicaathoudende kalkmeststoffen leidt tot een hogere opbrengst ten opzichte van normale kalkmeststoffen.

Silicium stimuleert plantengroei

Silicium is op zuurstof na het meest voorkomende element in de aardkorst. Toch is er maar een kleine hoeveelheid beschikbaar voor de plant. De beschikbaarheid van Si in de bodem is onder andere afhankelijk van grondsoort, pH en de waterhuishouding. Alhoewel silicium vroeger niet als een essentieel element werd gezien, blijkt uit recent onderzoek dat Si wel degelijk een positief effect op de gewasopbrengst heeft.

Een aantal effecten bij voldoende beschikbaarheid van silicium voor planten zijn een verbeterde fosfaatopname, een beter ontwikkelt wortelstelsel, een hogere ziekteweerbaarheid en een hogere droogte- en zouttolerantie.

Verstevigde celwanden
Voldoende opname van silicium verstevigt de celwanden en zorgt voor een sterkere plant. Hierdoor verdampt er minder water en is de plant beter bestand tegen droogte. Hiernaast speelt Si een rol bij ziekteresistentie en wordt met name de gevoeligheid voor schimmels minder.

Meeropbrengst
Tijdens een aardbeienproef is 30% meeropbrengst gevonden wanneer met Si is bemest. Ook voor andere vollegrondsgroenten, aardappelen, grassen en granen is een positief effect van Si op de opbrengst waargenomen. Voldoende beschikbaar Si in de bodem zorgt voor een sterkere plant en kan de ziektedruk verlagen. Met name onder stressomstandigheden (droogte, ziekte) kan Si van meerwaarde zijn.

Bemestingsadvies
BemestingsWijzer van BLGG AgroXpertus analyseert de hoeveelheid Si in de bodem welke beschikbaar is voor de plant. Op basis hiervan wordt een advies gegeven of Si-bemesting nuttig kan zijn. Op de markt zijn specifieke minerale Si-meststoffen en meststoffen waarin silicium een nevenbestanddeel is.

Voorbeelden van minerale meststoffen zijn:

  • Steenmeel (SiO2 39%, CaO 14%)
  • Kiezelzuur
  • Kalium- en calciumsilicaat
  • Opgelost siliciumzuur

Kalkmeststoffen
Meerdere studies tonen aan dat silicaathoudende kalkmeststoffen tot een hogere opbrengst leiden ten opzichte van normale kalkmeststoffen. Kalk met silicium wordt in het najaar aan de bodem toegediend.