Snel meer bodemleven door aanvoer organische stof

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Door de aanvoer van extra organische stof neemt het bodemleven al na twee jaar toe.
Samenvatting: 
  • Uit resultaten van het project Beter Boeren met Biodiversiteit blijkt dat door de aanvoer van extra organische stof het bodemleven al na twee jaar toeneemt.
  • Bij sommige bedrijven nam het bodemleven explosief toe, dit varieerde van 9 tot 144 procent.
  • Bodemleven zorgt voor het aanleveren van nutriënten en de onderdrukking van ziekten.

Snel meer bodemleven door aanvoer organische stof

Goed nieuws! Uit resultaten van het project Beter Boeren met Biodiversiteit blijkt dat door de aanvoer van extra organische stof het bodemleven al na twee jaar toeneemt. Hierover berichtten diverse vakbladen.

Twintig akkerbouwers deden mee met het project van het Louis Bolk Instituut en HLB. Iedere akkerbouwer had één perceel waarop hij extra organische stof aanvoerde door stro te hakselen en in te werken, een groenbemester te telen of door mest of compost te gebruiken. Tijdens het project van drie jaar door werd op negen bedrijven extra veel organische stof aangevoerd. Bij sommige bedrijven nam het bodemleven explosief toe, dit varieerde van 9 tot 144 procent. En nog belangrijker: de boeren zagen zelf na twee jaar duidelijk verbetering. De gewassen stonden er beter voor, vooral tijdens droge perioden.

Bodemleven
Het is bekend dat organische stof directe invloed heeft op het bodemleven. Door een regelmatige aanvoer van organische stof wordt het bodemleven gestimuleerd. Dit kan door bemesting (vaste mest, compost, groenbemester) en bekalking. Bekalking zorgt voor een goede structuur, ideaal voor bacteriën. Al het bodemleven vormt het bodemvoedselweb. Het zorgt voor het aanleveren van nutriënten en de onderdrukking van ziekten.

De voordelen van voldoende bodemleven:

  • Levering van nutriënten, belangrijk voor een goede opbrengst en gezond gewas
  • Minder uitspoeling van nutriënten
  • Verbetering van de bodemstructuur
  • Onderdrukking van ziekten
  • Minder problemen met aaltjes
  • Kostenbesparing op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • Positieve invloed op kwaliteit grondwater

Lees de berichten op: