Top tips nazorg maisperceel

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Bewerk de stoppel en gewasresten zo goed mogelijk in de grond.
Samenvatting: 

Na het oogsten van mais komt er meer kijken dan men in eerste instantie bedenkt. Vooral na een extreme zomer. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit en staat van uw bodem goed in kaart te brengen.

Top tips nazorg maisperceel

De meeste veehouders hebben de mais in de kuil zitten. Nu kunt u gaan nadenken over de vervolgstappen. Wat voor grondbewerkingen moet u nog doen? Moet u uw perceel nog bekalken? Welk vanggewas gaat u inzaaien? De nazorg van het maisperceel is van groot belang. Daarom hieronder een aantal tips om het maisperceel zo goed mogelijk klaar te maken voor het volgende jaar:

 1. Breng de pH van uw bodem in kaart met een bodemanalyse om eventueel te kunnen bijsturen door middel van een najaarsbekalking.
 2. Bewerk de stoppel en gewasresten zo goed mogelijk in de grond.
 3. Zaai een vanggewas als er mais geteeld is op zand- of lössgrond, zodat teveel stikstof uitspoeling voorkomen wordt.
 4. Kies een passend vanggewas voor het volgende jaar, houdt hierbij rekening met de grondsoort en uw bouwplan:
  • Blijvend grasland, passend grasmengsel bij het gebruiksdoel:
   • Engels raaigras: beste beworteling en organisch stof.
   • Italiaans raaigras: snelle beginontwikkeling en goede beworteling.
  • Volgteelt of groenbemester: wintergranen.
  • Vanggewassen met nazorg:
   • Japanse haver heeft veel biomassa -> vastlegging veel stikstof.
   • Bladkool, goedkoop vanggewas -> extra N-binding.

Kortom, na het oogsten van mais komt er meer kijken dan men in eerste instantie bedenkt. Vooral na een extreme zomer. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit en staat van uw bodem goed in kaart te brengen. De bodemanalyse van Eurofins Agro geeft inzicht in de staat van de bodem. Wij helpen u graag goed voorbereid het volgende maisseizoen in.