Eurofins Agro innoveert in gewasonderzoek

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Bladgroente
Samenvatting: 

Bodemtemperatuur en kasklimaat spelen een belangrijke rol bij de daadwerkelijke nutriëntenopname door het gewas. Met behulp van gewasonderzoek kunt u vaststellen hoeveel van de nutriënten daadwerkelijk in de plant terecht is komen. Als teler kunt u hiermee controleren of de nutriënten in het gewas op niveau zijn en in de juiste verhoudingen voorkomen.     

Eurofins Agro innoveert in gewasonderzoek

Potgrond-, substraat- en kasgrondonderzoek geven samen met analyses van voedingsoplossingen en drainwater al een goed beeld van de nutriëntenhuishouding in teeltmedium en plant. Met behulp van deze analyses kan vrij goed op een toereikende beschikbaarheid van nutriënten worden gestuurd. Maar, ondanks het optimale aanbod aan nutriënten kunnen er toch tekorten of disbalansen in het gewas optreden. Het gevolg hiervan zijn gebreksverschijnselen en achterblijvende groei.

Bodemtemperatuur en kasklimaat spelen een belangrijke rol bij de daadwerkelijke nutriëntenopname door het gewas. Met behulp van gewasonderzoek kunt u als teler vaststellen hoeveel van de nutriënten daadwerkelijk in de plant terecht is komen. U kunt hiermee controleren of de nutriënten in het gewas op niveau zijn en in de juiste verhoudingen voorkomen.   

Het vernieuwde gewasonderzoek bepaalt droge stof, kalium (K), natrium (Na), calcium (Ca), magnesium (Mg), stikstof (N), chloride (Cl), zwavel (S), fosfor (P), ijzer (Fe), mangaan (Mn), zink (Zn), borium (B), koper (Cu), en molybdeen (Mo). Aluminium (Al), fluor (F) en silicium (Si) zijn als aanvullende bepalingen aan te vragen. Een tekort aan één van deze essentiële nutriënten kan leiden tot verminderde weerbaarheid en vertraagde groei.
Het meten van deze nutriënten in het gewas wordt al vele jaren gedaan en in de glastuinbouw zijn daar al beoordelingen en streeftrajecten aan gekoppeld geweest. Deze beoordelingen en streeftrajecten zijn nu op basis van een uitgebreide dataset herzien en vernieuwd. Ook zijn er nieuwe gewassen, o.a. veldsla, impatiens, celosia, calathea, bamboe, bijgekomen waarvoor beoordeling en streeftrajecten beschikbaar zijn.    

Tot voor kort werd de beoordeling in woorden met “laag”, “goed” of “hoog” aangegeven. Bij het vernieuwde gewasonderzoek is de beoordeling in overzichtelijke balkjes, in vijf categorieën lopend van “laag” naar “hoog”, weergegeven. De teler ziet in een oogopslag of de nutriënten in het gewas op niveau zijn. Op basis hiervan kan de teler kijken of de opname van nutriënten door het gewas optimaal is verlopen en zo nodig aanpassingen in bemesting en/of kasklimaat doorvoeren.  

Optimalisatie van productie
Maar er is meer mogelijk met het gewasonderzoek dat kan worden uitgevoerd in knol, bol, stengel, steeltje en blad. In bepaalde teelten wordt het benut om het oogstmoment te bepalen. In een markt waar opbrengst en bewaarkwaliteit steeds belangrijker worden, kan gewasonderzoek dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan de optimalisatie van de productie. In de open teelt trekken sommige klanten er al profijt uit. Zo inventariseren vollegrondstelers de voedingswaarde van hun producten, want ook de consument heeft voldoende voedingstoffen op zijn of haar bord nodig.

NB: Via de klantenservice kunt u meer informatie krijgen over gewasonderzoek. De monstername kan door Eurofins Agro worden uitgevoerd, of via ‘eigen monstername’. De klantenservice van Eurofins Agro is bereikbaar via 088 - 876 1014 of horti@eurofins-agro.com.