Gemiddelden ruwvoerkwaliteit beschikbaar op website

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Ruw eiwit voorjaarskuilen per grondsoort
Samenvatting: 
  • De gemiddelden van de onderzoeksresultaten van BLGG AgroXpertus zijn online te bekijken.
  • De ontwikkelingen in ruwvoerkwaliteit worden met belangstelling gevolg door boeren, vakpers en zelfs de politiek

Gemiddelden ruwvoerkwaliteit beschikbaar op website

Jaarlijks worden bij BLGG AgroXpertus ruim 500.000 monsters onderzocht. De gemiddelden van alle onderzoeksresultaten geven een heel betrouwbaar beeld in vergelijking met bijvoorbeeld andere jaren of grondsoorten. U vindt de gemiddelden van de onderzoeksresultaten op onze website.

De ruwvoerkwaliteit is een van de succesfactoren van de Nederlandse melkveehouderijsector.  De ontwikkelingen in kwaliteit wordt met belangstelling door velen gevolgd. Diverse trends halen de vakbladen, en afgelopen jaar zorgde dit zelfs voor Kamervragen. Zo werd duidelijk dat er minder mineralen in kuilen worden gevonden en minder nutriënten in de bodem.

Artikelen op basis van gemiddelden:

Vanwege de grote belangstelling presenteert BLGG AgroXpertus de gemiddelden van de belangrijkste ruwvoerders van de 5 meest recente jaren op haar website.  Zo kan iedereereen die het interessant vindt zich verdiepen in de ontwikkelingen. Zo is het antwoord op diverse vragen uit de cijfers te destilleren. Is het Ruw Eiwit op kleigronden lager dan op andere grondsoorten?  Laten deze gehaltes een zelfde trend zien?  Kortom, voer voor de liefhebber en inzichten voor ondernemers die willen leren van cijfers.