Mineralenmanagement door het jaar heen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
KringloopWijzer
Samenvatting: 
 • Vanaf 2016 is de KringloopWijzer voor vrijwel alle melkveebedrijven verplicht.
 • KringloopWijzer is er voor bedoeld om de mineralenkringloop op het bedrijf in beeld te brengen.
 • Voor KringloopWijzer gebruikt u exact dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX.

 

Mineralenmanagement door het jaar heen

Vanaf 2016 is de KringloopWijzer voor vrijwel alle melkveebedrijven verplicht. Laat daarom nu al uw ruwvoerpartijen volgens de voorwaarden van BEX bemonsteren en opmeten. Dit is uw beginvoorraad voor KringloopWijzer in 2016. En wat moet u verder doen gedurende het jaar? Eurofins Agro zet de belangrijkste actiepunten gedurende het seizoen voor u op een rij.

KringloopWijzer is er voor bedoeld om de mineralenkringloop op het bedrijf in beeld te brengen. Het opstellen kunt u in principe zelf, of met behulp van uw adviseur. Voor KringloopWijzer gebruikt u exact dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX. Hieronder per maand een overzicht van de in te plannen activiteiten die nodig zijn voor KringloopWijzer:

Januari / februari

Voorgaande jaar:

 • Definitieve KringloopWijzer opstellen.
 • Insturen van aanvullende gegevens voor 1 februari.
 • Bespreken uitkomsten KringloopWijzer.
 • Insturen KringloopWijzer in database voor 1 maart.

Nieuwe jaar:

 • Percelen bemonsteren voor 1 februari. Alle percelenen met een monster van voor 1 februari 2012 zijn weer aan de beurt. - Bemestingsonderzoek
 • Denk enkele weken voor u mest gaat uitrijden (medio januari) aan de bemonstering en analyse van (drijf)mest (niet verplicht, wel een aanbeveling vanuit de Kringloopgedachte). Hiermee bepaalt u de daadwerkelijke samenstelling van mest.
 • Opstellen bemestingsplan.
 • Bouwplan opstellen en toetsen aan vergroeningseisen en betalingsrechten.
 • Aanvragen derogatie voor 1 februari.
 • Berekenen verwerkingsplicht en grondgebonden groei.

April / mei

 • Opstellen Gecombineerde Opgave, opgave gewaspercelen en aanvragen betalingsrechten en SNL-subsidie. Uiterlijk 15 mei.
 • Vergroeningseisen GLB checken.
 • Update van het bemestingsplan in huidige situatie (actuele groei, weersomstandigheden, etc.).
 • Bemestingsplan toetsen op verwerkingsplicht – de Gecombineerde Opgave bepaalt hoeveel fosfaat u dit jaar mag produceren.

April / mei / juni / juli

 • Monstername van de graskuilen. 4 tot 6 weken na het inkuilen. Denk naast de rantsoengegevens ook aan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de BEX.  - Kuilonderzoek
 • Bijhouden aantal weide-uren en aantal dagen zomerstalvoedering.
 • Controleren af te voeren mest of eventueel aan te voeren (kunst-)mest.  Indien nodig bijsturen.

Augustus

 • Monstername van de graskuilen. 4 tot 6 weken na het inkuilen. Denk naast de rantsoengegevens ook aan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de BEX. Kuilonderzoek
 • Updaten van het bemestingsplan, rekening houdend met de uitrijperiode drijf- en kunstmest
 • Laatste afstemming. Mogelijkheden afvoer mest maximaal benutten.

September / oktober

 • Monstername van gras- en maïskuilen. 4 tot 6 weken na het inkuilen. Denk aan de BEX-gegevens. Kuilonderzoek

November / december

 • Monstername van gras- en maïskuilen. 4 tot 6 weken na het inkuilen. Denk aan de BEX-gegevens. Kuilonderzoek
 • Prognose KringloopWijzer bijstellen.
 • Controle verwerkingsplicht
 • Opstellen prognose aankomend jaar.

Met dank aan accon avm, adviseurs en accountants, voor het gebruik van informatie.