Tien tips voor een optimale maïsteelt

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Snijmaïs
Samenvatting: 
 • Voor een optimale teelt van snijmaïs heeft het RuwvoerPlatform 10 tips.
 • Weet wat u bemest. Analyseer drijfmest om de hoeveelheid nutriënten te bepalen.

Tien tips voor een optimale maïsteelt

Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt!

Onderstaande tips geven u handvatten voor een zo goed mogelijke ruwvoerteelt. Ze zijn samengesteld door het Ruwoerplatform, waarin BLGG AgroXpertus samen met Wageningen UR, Limagrain, Barenbrug, ForFarmers Hendrix en PPP Agro Advies in participeert.

 1. Bekalk de bodem en zorg voor een goede pH.
 2. Analyseer drijfmest. Hierdoor weet u hoeveel meststoffen (nutriënten) de drijfmest per ton bevat. (link naar mestonderzoek product)
 3. Pas wisselteelt toe en verbeter de organische stofbalans.
 4. Pas aanvullende kalibemesting toe bij hoge maïsopbrengsten.
 5. Bemest afgestemd op perceelsniveau, dus niet op alle percelen hetzelfde. Heb hierbij aandacht voor het opheffen van factoren die beperkend zijn voor de groei.
 6. Kies een passend ras, voor zowel maïs en gras. Houd rekening met o.a. uw grondsoort.
 7. Zorg voor een zo sterk mogelijke ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van maïs.
 8. Weet welke onkruiden er op de percelen staan. Hierdoor zet u gewasbeschermingsmiddelen efficiënter in.
 9. Bewerk uw bouwvoor goed. Ploeg niet te diep, de toplaag bevat namelijk de meeste nutriënten.
 10. Haksel niet te vroeg. Laat maïs goed afrijpen voor de optimale voederwaarde.