Voorkom een té snelle voorjaarskuil

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Veel voorjaarskuilen zijn in de praktijk té snel verteerbaar.
Samenvatting: 
  • Over het algemeen zijn voorjaarskuilen vaak te snel verteerbaar.
  • Dit jaar (2016) zit er ook veel suiker in het verse gras.
  • Droger inkuilen is voor veel melkveehouders dit jaar zinvol.

Voorkom een té snelle voorjaarskuil

Veel voorjaarskuilen zijn in de praktijk té snel verteerbaar. Vorig jaar was dat bij 78% van deze kuilen het geval. Hoe kunt u daar bij het maaien en inkuilmanagement rekening mee houden? Enkele tips.

Snelle voorjaarskuilen zijn niet iets van alleen het afgelopen seizoen (2015). Over het algemeen zijn voorjaarskuilen vaak te snel verteerbaar. Hierdoor bestaat er een te hoog risico op pensverzuring en andere gezondheidsklachten bij de koeien. Te snelle kuilen zijn ook economisch gezien niet efficiënt. In het rantsoen heeft u teveel compensatie nodig door ‘langzame energie’ en bestendig eiwit toe te voegen aan het rantsoen. De kostprijs per liter neemt hierdoor snel toe. Dat is zeker in deze tijd niet gunstig. Of u heeft meer maïs nodig in het rantsoen.

Laat voorjaar, koele nachten

Dit jaar is er echter ook wat anders aan de hand. We hebben te maken met een laat voorjaar en april 2016 kende relatief koude nachten. Hierdoor zit er meer suiker in het gras en minder ruw eiwit. We zien ook een hoge verteerbaarheid van het gewas. Dit zorgt voor hoge VEM-waarden in het verse gras en is ook een indicator dat het gras nog niet oud is, ondanks dat het inmiddels toch al mei is. Als u nu gaat maaien adviseren wij u om droger in te kuilen, minimaal 45% droge stof. Hogere vereerbaarheid zorgt voor een hoge penspassagesnelheid, en dus voor een te snelle kuil. 

Wanneer bemest?

Houd wel rekening met het moment waarop u bemest heeft. Heeft u kort geleden ruim bemest? Laat het gras dan wat langer staan, anders heeft u teveel nitraat in de kuil. Dat is slecht voor de gezondheid van koeien en kan zelfs gevaarlijk zijn.

In de ochtend maaien

Met de hogere gehaltes suiker kunt u gerust al in de ochtend het gras maaien. Veel melkveehouders wachten tot in de middag met maaien voor een hoger suikergehalte. Dat is nu niet nodig. Het is zelfs aan te bevelen om in de ochtend te maaien, zodat het gras langer kan drogen.

Jaar Ruw eiwit
2016 ??
2015 163
2014 177
2013 161
2012 158
2011 172

Samenvattend:

(ALGEMENE) TIPS VOORJAARSKUILEN 2016:

  1. Jonger maaien
  2. Droger inkuilen
  3. Laat bemest? Laat het wat langer staan i.v.m. te hoge gehaltes nitraat
  4. In de middag maaien niet nodig. Het gras bevat al voldoende suikers.