Is gips altijd goed?

Gips past goed om de calciumbehoefte te dekken als er daarnaast geen kalk nodig is om de pH te verbeteren. Of als de structuur en/of de calciumbeschikbaarheid een probleem is, kan dat door middel van een gipsbemesting opgelost worden. Op blijvend grasland, niet meer dan 1500 kg/ha en op bouwland maximaal 10 ton/ ha. Maar beter is het de gift af te stemmen op de behoefte.

Gips kan door zijn verschillende herkomst ook wat verschil geven qua samenstelling. Naast calcium zit er ook veel zwavel in. De overige elementen verschillen per herkomst.
Zwavel is wel een belangrijk aandachtspunt om te bepalen of je wel of geen gips kan en wil gebruiken.