aardappel

2 resultaten gevonden
In het groeiseizoen van aardappelen volgt de teler continu de conditie van het gewas, maar hoeveel nutriënten er nu echt in de bodem zitten, wat deze nog na kan leveren, wat er nog uit de mest vrij komt en of deze stoffen ook het gewas bereiken, is vooraf niet met het blote oog in te schatten. De... meer
BijmestMonitor geeft inzicht in het stikstofgehalte in de bodem en het gewas. In een case studie in aardappelen in Noord-Brabant laat zien dat het nuttig is om rekening te houden met het N-leverend vermogen van de bodem. Belangrijk, want te veel stikstof leidt tot te veel loof en een slechte... meer