AP06

2 resultaten gevonden
Dit jaar organiseert Eurofins Agro in Wageningen twee informatieve Expertdagen over actuele ontwikkelingen in mest. Onafhankelijke bemonstering volgens  AP06 en NIRS (een moderne methode om snel en efficiënt het organische stofgehalte in vaste mest te bepalen) worden toegelicht... meer
Voor een vlotte en correcte afhandeling van AP06-monsters is het zaak om de juiste gegevens bij de hand te hebben. Schuiven met vrachten die gepland zijn in met aaneengesloten tijdvakken wordt niet meer gedoogd. In 2019 is per 1 februari een aantal zaken rond de onafhankelijke monstername... meer