Arjan Reijneveld

39 resultaten gevonden
De samenstelling van dierlijke mest varieert enorm per bedrijf.  Gemiddelde samenstelling is daarom een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van bouwland op te baseren.Hoeveel stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K)bevat een kuub mest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het... meer
Verslemping heeft allerlei nadelige gevolgen en ontstaat vooral als de binding tussen de verschillende soorten bodemdeeltjes te los is. Door middel van de bodemtextuur is vast te stellen hoe verslempingsgevoelig een perceel is. Verslemping van de bodem is voor veel ondernemers een probleem en... meer
De maanden februari en maart verlopen tot nu toe relatief koud. De mineralisatie van zwavel (S) en stikstof (N) in de bodem liggen daardoor nog compleet stil. Dat kan echter snel veranderen, want gewasresten zijn juist goed bewaard gebleven. “Het is maar de vraag wat de bodem gaat doen”, zegt Arjan... meer
Kalium (K) wordt wel het ‘kwaliteitselement’ genoemd. Veel processen in de plant zijn ervan afhankelijk. Het K-advies is niet langer gebaseerd op een inschatting van de bodemvoorraad via het K-getal, maar op plant beschikbare voorraad K en de capaciteit van de bodem om K na te leveren vanaf het... meer
Gewas heeft weinig aan fosfaat (P) als het daar niet bij kan komen. Een deel  in de bodem is direct beschikbaar voor de planten, een ander deel is gebonden. Daartussen zitten allerlei vormen van P waarvan een deel, bij de juiste omstandigheden, beschikbaar komt.Dit schrijft Arjan Reijneveld,... meer
Eindelijk is het zover. Na twee maanden met temperaturen onder de gemiddelde waarden wordt het nu overdag warmer dan 10 °C.  De mineralisatie van zwavel (S) en stikstof (N) komt daardoor echt op gang. Het is echter onzeker wat er precies in de bodem gebeurt.We hebben er dit jaar lang op moeten... meer
Aardappelen zijn gebaat bij voldoende fosfaat (P). Poters met voldoende van deze voedingsstof groeien sneller dan aardappelen met weinig fosfaat. Voor efficiënte fosfaatbemesting is het echter van belang om te weten hoeveel fosfaat in de bodem beschikbaar is voor het gewas.Voor akkerbouwers is het... meer
Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dat nieuwe technieken voor het meten van fosfaat gebruikt worden bij het vaststellen van nieuwe mestwetgeving in Europa. BLGG AgroXpertus heeft goede ervaringen met deze methode, waarmee niet alleen de bodemvoorraad gemeten wordt, maar ook de beschikbaarheid voor... meer
Dat calcium de bodemstructuur en kwaliteit van het gewas positief beïnvloedt, is bekend. Minder bekend is dat calcium bijdraagt aan een hoge productie. Calcium ligt niet altijd op een presenteerblaadje. Het is belangrijk om te weten hoeveel calcium de bodem kan ‘naleveren’.Dit betoogt Arjan... meer
De hoeveelheid kalium (K) in de bodem die beschikbaar is voor het gewas neemt in diverse regio’s af. Oorzaak: er wordt minder kalium aangevoerd door middel van (drijf)mest. Bepaal daarom in deze periode door middel van Bijbemestingsonderzoek of uw gewas een extra kaliumgift nodig heeft.De cijfers... meer

Pages