bemesting

22 resultaten gevonden
De bemesting van grasland krijgt steeds meer aandacht. Met de strengere bemestingsnormen voor stikstof (N) en de dalende gehaltes ruw eiwit (RE) in de voorjaarskuilen is naast de dierlijke mest, de benutting van uw kunstmest steeds belangrijker.        ... meer
BLGG krijgt steeds vaker de vraag van veehouders of het een goed idee is om gips te strooien op grasland.  Een toepassing van grote hoeveelheden vlak voor de eerste snede raden we echter sterk af!          BemestingsWijzer:  uw informatie... meer
Bloementeler Timo Steenwijk uit Abbenes (Noord-Holland) is de gelukkige winnaar van de actie ‘Win een vochtsensor’ van BLGG. Hij ontving de prijs uit handen van BLGG-rayonmedewerker Dick Huiberts.          BemestingsMonitor:  voor huidige en... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat blijkt uit analyseresultaten van BLGG van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Dit zal ten koste gaan van de productiecapaciteit.         BemestingsMonitor... meer
De warme zomerse dagen vergen veel van uw gewas. Hoge temperaturen en  hoge lichtintensiteiten laten het gewas in de kas sterk verdampen. Extra aandacht voor de watergift en de voedingstoestand in de mat is op z'n plaats.         Optifeed®  geeft... meer
We naderen het einde van de bemestingsperiode: tijd om de mineralenbalans op te maken, om de resterende gebruiksruimte te benutten en een basis te leggen voor zowel een goede najaarssnede als een goede oogst voor 2016.         BemestingsWijzer:  uw ... meer
Steeds meer melkveehouders laten mest onderzoeken voordat ze gaan uitrijden. De gehalten nutriënten variëren namelijk nogal. En bij KringloopWijzer is het een meer dan logische schakel om te onderzoeken.De belangrijkste stap voor een goede bemesting van uw eerste snede (goed voor 30 -50% van uw... meer
Tot uiterlijk 15 mei kunt u via de Gecombineerde Opgave aangeven dat u gebruik wilt maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm.  Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Laat dan nu nog de percelen bemonsteren waarvoor u nieuwe gegevens nodig heeft.De wettelijke maximale fosfaatbemesting (... meer
Geen seizoen is hetzelfde. Droge en natte periodes, warme en koude periodes volgen elkaar op. Elk seizoen anders. Extra controlemomenten om de beschikbaarheid van nutriënten te checken, kunnen het verschil maken tussen een goede en slechte oogst.Ook dit jaar laat het weer zich van haar grillige... meer
De helft van de graslandpercelen heeft op dit moment te weinig zwavel (S) beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de resultaten van de Vers GrasChecks die in de periode maart tot half mei zijn uitgevoerd door Eurofins Agro. Het is verstandig om nog voor de tweede snede zwavel bij te bemesten.De... meer

Pages