Benutting van meststoffen

10 resultaten gevonden
BLGG AgroXpertus introduceert de structuurdriehoek voor grasland, gebaseerd op meting van de CEC. Veehouders krijgen hierdoor inzicht in de potentiële structuur van de grond. Daarnaast geeft deze informatie over de hoeveelheid magnesium, calcium en kalium die de bodem aan het gras levert.CEC staat... meer
Het sporenpakket van BemestingsWijzer is uitgebreid. De sporenelementen silicium (Si), molybdeen (Mo) en ijzer (Fe) zitten nu ook in het sporenpakket. Deze sporenelementen spelen een rol bij het realiseren van een hogere opbrengst per hectare. Ze hebben ook invloed op de kwaliteit van het geoogste... meer
Veel melkhouders kijken ernaar uit. Vanaf 2015 vervalt het melkquotum. De melkproductie kan omhoog. “Een rendabele intensivering is alleen weggelegd voor veehouders die een hoge en kwalitatief goede ruwvoerproductie halen.”Dat stelt productmanager Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus in vakblad... meer
De samenstelling van dierlijke mest varieert enorm per bedrijf.  Gemiddelde samenstelling is daarom een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van bouwland op te baseren.Hoeveel stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K)bevat een kuub mest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het... meer
Mais is een echte ‘kalivreter’.  Kali (K) is van belang voor een goede waterhuishouding: essentieel voor een goede benutting van alle nutriënten, en daarmee voor de opbrengst. Een korte beschrijving over nut en noodzaak van aanvullende kalibemesting. De grootste aanvoerpost van kali is... meer
Ondanks de hoge opbrengsten van de eerste snede is het gehalte ruw eiwit (RE-gehalte) beter op peil dan in 2012. Dit komt door een betere ‘werking’ van de bodem en van drijfmest.De bijgevoegde tabel (zie afbeelding, klik voor een vergroting) is een voorbeeldbalans voor de eerste snede, gebaseerd op... meer
De gebruiksnorm voor fosfaat wordt voor de jaren 2014 en 2015 verlaagd. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken laten weten. Dit is nodig om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.Doel van de maatregel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in... meer
De maisoogst is begonnen. De verschillen in opbrengst en afrijping zijn dit jaar groot. Veel percelen hebben al een flink afgestorven plant als gevolg van de droogte in de zomer. Het belang van een goede vochtvoorziening bleek dit jaar cruciaal te zijn. Daarbij speelt kali een cruciale rol.Voor een... meer
De gehaltes stikstof (N) in rundveedrijfmest zijn sinds 1998 flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus. Rond 2012 leken de stikstofgehaltes in rundveedrijfmest te stabiliseren, maar het lage gehalte ruw eiwit in de kuilen van 2012 heeft toch geleid tot weer lagere stikstofgehaltes... meer
Graslandvernieuwing wordt vaak als mogelijkheid genoemd om de productie van grasland te verbeteren. Hierdoor kunt u als melkveehouder voldoen aan de groeiende voerbehoefte  op uw bedrijf en de mestbenutting verbeteren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat oud grasland efficiënter omgaat met... meer