Beregening

13 resultaten gevonden
Bij droog weer kan beregening uitkomst bieden. Hiermee voorkomen boeren en telers groeiachterstand en opbrengstderving. Beregening is echter erg kostbaar. De pF-curve is een uniek hulpmiddel om de efficiëntie van beregening per perceel te verbeteren.Beregening is pas rendabel als de kosten op zijn... meer
Is het zinvol om in droge tijden te beregenen? Daar is niet een standaard antwoord op te geven. Dit moet met beleid gebeuren en kan per bedrijf en zelfs per perceel verschillend zijn. Gebruik in ieder geval de pF-curve van het bemestingsverslag om te bepalen hoeveel maximaal zinvol is.Rendabel... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Intensieve regen, waar we vanwege de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben, zorgen voor uitspoeling van het sporenelement. Teveel beregenen in tijden van droogte zorgt eveneens voor afnemende gehalten.    ... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Dit kan gevolgen hebben voor de teelt van snijmaïs. Bovendien kan een tekort aan borium de efficiëntie van fosfaat verslechteren. Concreet kan dit dus tot behoorlijke opbrengst- en kwaliteitsverliezen leiden.     ... meer
65 procent van de akker- en tuinbouwers verwacht dat het gewas de komende jaren meer last krijgt van overvloedige regenval of juist droogte. Dat blijkt uit klantonderzoek van BLGG. Tegelijkertijd geeft 60% aan over onvoldoende hulpmiddelen te beschikken om de vochtvoorziening van de percelen te... meer
Bloementeler Timo Steenwijk uit Abbenes (Noord-Holland) is de gelukkige winnaar van de actie ‘Win een vochtsensor’ van BLGG. Hij ontving de prijs uit handen van BLGG-rayonmedewerker Dick Huiberts.          BemestingsMonitor:  voor huidige en... meer
De kans is groot dat we in de komende seizoenen vaker te maken krijgen met een tekort óf een overschot aan water. Dit heeft direct invloed op de plantbeschikbaarheid van voedingsstoffen voor het gewas. In dit artikel geven we een paar voorbeelden.        ... meer
In Nederland is BLGG voor boeren een bekende partij om grondonderzoek te doen. In Duitsland ontdekken ook steeds meer ‘ Landwirte’ de meerwaarde van uitgebreid bemestingsonderzoek. “Dat levert Duitse akkerbouwers en veehouders veel nieuwe inzichten.”BLGG zet nieuwe stappen als het gaat om... meer
Beregenen is precisiewerk. Met de beperktere bemestingsnormen is het de kunst op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven. Grondonderzoek en vochtsensors kunnen elkaar op een zeer nuttige manier versterken, legt Altjo Medema van Dacom Farm Intelligence uit. “Beregenen is altijd een... meer
Het mestseizoen 2017 is weer begonnen. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee.... meer

Pages