bijmestmonitor

5 resultaten gevonden
De MaisChallenge is weer begonnen. In deze tweejaarlijkse competitie strijden jonge agrariërs om prijzen voor de beste maisteelt en –oogst. Eurofins Agro ondersteunt de deelnemers met advies. Het nieuwe bijmestonderzoek BijmestMonitor geeft de deelnemers nog meer grip op opbrengst en kwaliteit.... meer
De analysecijfers in de periode half april tot half mei -gemeten met BijmestMonitor- laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om voldoende kali uit de... meer
Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en de daadwerkelijke opname door het gewas. BijmestMonitor geeft nu ook een advies voor de komende 4-weken een advies. Er zijn nieuwe sporenanalyses toegevoegd, de standaardopbrengst waarop de... meer
Uit bemestingsproeven met zaaiui blijkt dat het Mg-gehalte van het loof lager is bij een hogere K-gift. BijmestMonitor geeft inzicht in de plantbeschikbare nutriënten en de opname door het gewas. Zo is de bemesting tijdens het seizoen te optimaliseren. Magnesium (Mg) is belangrijk in elke teelt... meer
 “Na 1 juli kan je in de uienteelt niets meer doen aan de bemesting. Het is daarom belangrijk dat je voor de zomer weet wat de toestand van de grond en het gewas is,” stelt Marcel van Hal, uienteler in de Hoekse Waard. “Telen is tegenwoordig precisiewerk en daarbij geldt meten is weten.” “... meer