Bodemstructuur

30 resultaten gevonden
Bij te veel kalium of magnesium aan het klei-humus complex treedt verdichting van de bodem op. Voldoende calcium aan het klei-humus complex verbetert de bodemstructuur. Idealiter bevindt de Ca-CEC zich tussen de 65 en 85%, ligt de Mg-CEC tussen 6 en 2% en de K-CEC tussen de 2 en 5%.Cijfers van het... meer
Ondernemende veehouders doen er verstandig aan het wettelijke derogatiemonster te benutten om landbouwkundig bruikbare informatie te verkrijgen. Zo kan de vraag of een bekalking nodig is, al voor minder dan € 1,- extra per ha per jaar worden beantwoord.Uit bodemanalyses van de afgelopen vier jaar... meer
BLGG AgroXpertus introduceert de structuurdriehoek voor grasland, gebaseerd op meting van de CEC. Veehouders krijgen hierdoor inzicht in de potentiële structuur van de grond. Daarnaast geeft deze informatie over de hoeveelheid magnesium, calcium en kalium die de bodem aan het gras levert.CEC staat... meer
De bodem bestaat naast organische stof, lucht en voedingsstoffen uit klei, silt en zand. Deze laatste 3 fracties worden samen ook wel bodemtextuur genoemd. De verhouding tussen de hoeveelheid zand, slit en klei bepaalt de gevoeligheid van de bodem voor verslemping.Verslemping is het ontmengen van... meer
In BemestingsWijzer en BemestingsMonitor Bodem bepaalt BLGG AgroXpertus standaard de bodemtextuur. Bodemtextuur speelt een grote rol bij bodemvruchtbaarheid.Bodemtextuur is de verzamelnaam voor de kleinste deeltjes van de bodem. Deze deeltjes heten klei, silt en zand, afhankelijk van hun grootte.... meer
Dat calcium de bodemstructuur en kwaliteit van het gewas positief beïnvloedt, is bekend. Minder bekend is dat calcium bijdraagt aan een hoge productie. Calcium ligt niet altijd op een presenteerblaadje. Het is belangrijk om te weten hoeveel calcium de bodem kan ‘naleveren’.Dit betoogt Arjan... meer
Percelen met een goede bodemvruchtbaarheid leveren de hoogste opbrengst. Toch is de bodemvruchtbaarheid lang niet overal optimaal. Reparatie begint direct na de oogst. Let daarbij op de chemische, fysische en biologische kenmerken van de bodem!Bodemvruchtbaarheid is het fundament onder een... meer
Goed nieuws! Uit resultaten van het project Beter Boeren met Biodiversiteit blijkt dat door de aanvoer van extra organische stof het bodemleven al na twee jaar toeneemt. Hierover berichtten diverse vakbladen.Twintig akkerbouwers deden mee met het project van het Louis Bolk Instituut en HLB. Iedere... meer
In de bodem leven veel soorten organismen. Dit bodemleven heeft veel invloed op bodemprocessen en daarmee op (de gezondheid van) uw gewas. U kunt hierin sturen en zo de opbrengst van uw gewas optimaliseren.Het is een ingewikkeld stelsel van eten en gegeten worden. Het leven in de bodem lijkt wel... meer
Calcium is een belangrijk nutriënt voor snijmaïs. Anders dan vaak gedacht wordt, is calcium niet alleen belangrijk voor de structuur van de bodem, maar is het ook onmisbaar voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas.Calcium draagt bij aan een goede wortelontwikkeling en speelt een belangrijke rol... meer

Pages