Boriumgebrek

6 resultaten gevonden
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Intensieve regen, waar we vanwege de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben, zorgen voor uitspoeling van het sporenelement. Teveel beregenen in tijden van droogte zorgt eveneens voor afnemende gehalten.    ... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Dit kan gevolgen hebben voor de teelt van snijmaïs. Bovendien kan een tekort aan borium de efficiëntie van fosfaat verslechteren. Concreet kan dit dus tot behoorlijke opbrengst- en kwaliteitsverliezen leiden.     ... meer
Op dit moment (half mei 2016) is in 65% van de percelen te weinig borium beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de gemiddelde cijfers van Eurofins Agro. Voor diverse teelten is het van groot belang om borium bij te bemesten.Telers kunnen door middel van het onderzoek CHECK direct de... meer
Onkruid bespuiten op maïsland is vaak een noodzakelijk kwaad, maar waarom maakt u van deze nood geen deugd door tegelijkertijd ook de borium bij te bemesten? 65% procent van de percelen heeft op dit moment namelijk te weinig borium beschikbaar voor het gewas.Snijmaïs is naast suikerbieten één van... meer
De heftige regens van de afgelopen twee weken hebben met name in het Zuid-Oosten van Nederland, België en Zeeuws-Vlaanderen  voor uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten geleid. Het is raadzaam voor de huidige teelt een extra CHECK uit te laten voeren.Met name stikstof, zwavel en borium... meer
Sinds deze maand rapporteert Eurofins Agro ook borium (B) via de sporenelementanalyse in het ruwvoer. Sporenelementen worden standaard onderzocht in het onderzoek Voeding Compleet.Borium (B) is een zeer bekend element binnen plantenvoeding maar nog relatief onbekend binnen diervoeding. Er zijn... meer