Compost

8 resultaten gevonden
In de bodem leven veel soorten organismen. Dit bodemleven heeft veel invloed op bodemprocessen en daarmee op (de gezondheid van) uw gewas. U kunt hierin sturen en zo de opbrengst van uw gewas optimaliseren.Het is een ingewikkeld stelsel van eten en gegeten worden. Het leven in de bodem lijkt wel... meer
Is uw perceel gevoelig voor verslemping of misschien juist voor verstuiving? De nieuwe textuurdriehoek op de bemestingsverslagen van BLGG AgroXpertus maakt in één oogopslag duidelijk welke grondsoort uw perceel heeft. Daarbij vermelden we direct de kans op verslemping en verstuiving.Iedere... meer
We naderen het einde van de bemestingsperiode: tijd om de mineralenbalans op te maken, om de resterende gebruiksruimte te benutten en een basis te leggen voor zowel een goede najaarssnede als een goede oogst voor 2016.         BemestingsWijzer:  uw ... meer
Een heel aantal gewassen is geoogst. Tijd om lessen te trekken uit het afgelopen seizoen. Hoe hebben uw percelen gepresteerd? Waren er misschien minder goede plekken die (nog) niet goed te verklaren zijn? Of bleef een perceel in zijn geheel achter? Wij zoeken graag met u mee naar de oorzaak. ... meer
In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof heeft als het ‘zwarte goud’ diverse functies in de bodem. Zeker sinds de bemestingsruimte beperkt is, is het relevant om de aanvoer van organische stof te weten. Het gehalte organisch materiaal in de bodem... meer
Compost is een waardevol product. Eurofins Agro analyseert compost voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor de eisen die zijn vastgelegd in de Meststoffenwet. Daarnaast analyseren we compost voor de certificeringsschema’s van keurmerken. Compost is een steeds belangrijker product in de... meer
Voor een goede analyse van compost is het nodig om op de juiste manier een monster te nemen. De Eurofins Agro-monsternemer kan dit doen voor u of u doet dit zelf. Als u zelf een monster wilt steken, is het zaak om dit op de juiste manier te doen. Alleen dan krijgt u een betrouwbaar resultaat.... meer
Het toedienen van compost  levert een aanzienlijke bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Naast de totale hoeveelheid is ook de kwaliteit van de organische stof die wordt toegediend belangrijk. De ene soort compost is de andere niet. De kwaliteit van organische stof kan variëren van labiel/... meer