fosfaat

13 resultaten gevonden
Door deel te nemen aan de regeling fosfaatdifferentiatie (flexibele gebruiksnormen fosfaat, flex-P) kan in veel gevallen meer drijfmest worden gebruikt voor de bemesting van gras- en maïsland. Dit scheelt mestafzetkosten en zorgt voor behoud van uw bodemvruchtbaarheid. In dit artikel zetten we de... meer
Melkveehouders die het eiwit uit graskuilen beter benutten, kunnen besparen op de aankoop van eiwit en daarmee de fosfaatexcretie beperken. Er is vanwege het fosfaatplafond veel te doen rondom de fosfaatexcretie van de melkveehouderij. De stelling dat een hoger fosforgehalte in kuilgras en vers... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat blijkt uit analyseresultaten van BLGG van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Dit zal ten koste gaan van de productiecapaciteit.         BemestingsMonitor... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
Er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt. “Het gaat nu nog meer om efficiency. Een goede benutting van het ruwvoer en de bodem maakt meer en meer het verschil.”Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische... meer
Een bemestingsproef van ZLTO en Delphy heeft een sterk verband aangetoond tussen het beschikbare gehalte fosfaat in de grond en de kwaliteit van peren. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CHECK-analyses van Eurofins Agro waarmee de plantbeschikbaarheid van nutriënten wordt gemeten.In de... meer
Sinds 17 januari 2017 kunnen veehouders zich aanmelden voor de zogenoemde BEP-pilot. In deze pilot mogen deelnemers evenwichtsbemesting toepassen: de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) wordt gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem.  In... meer
Ondanks het feit dat mestafvoer en mestverwerking duur zijn, blijft een gedeelte van de Nederlandse mestruimte liggen. Dat blijkt uit een analyse van het vakblad Boerderij op basis van gegevens van Eurofins Agro en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens Boerderij (uitgave... meer
De plantbeschikbare fosfaat in de bodem daalt. Dat blijkt uit de cijfers van Eurofins Agro en ook uit andere onderzoeken. Het betreft hier de fosfaat die op het verslag wordt aangeduid met P-PAE. Dat is dus wat anders dan Pw (bouwland) of PAL (grasland) waar de gebruiksnormen voor de... meer
Melkveebedrijf ‘Het Meulemans’ van Wim Jalink heeft de oudste reeks grondanalyseverslagen ingestuurd aan Eurofins Agro van een perceel dat nog steeds in gebruik is en won daarmee het onderzoek BodemConditieScore en een Spear&Jackson spade. De prijzen werden uitgereikt door rayonmedewerker... meer

Pages