Fosfaatbemesting

26 resultaten gevonden
Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst? Het begint met bemonsteren. De bodemtoestand is namelijk zeer bepalend voor de uiteindelijke opbrengst. Als er eenmaal is gezaaid kan er niet veel meer gecorrigeerd worden. Alleen K-bemesting kan als de mais er al in zit.Voor een... meer
Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dat nieuwe technieken voor het meten van fosfaat gebruikt worden bij het vaststellen van nieuwe mestwetgeving in Europa. BLGG AgroXpertus heeft goede ervaringen met deze methode, waarmee niet alleen de bodemvoorraad gemeten wordt, maar ook de beschikbaarheid voor... meer
De gebruiksnorm voor fosfaat wordt voor de jaren 2014 en 2015 verlaagd. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken laten weten. Dit is nodig om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.Doel van de maatregel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in... meer
Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 is niet alleen het gehalte Ruw Eiwit in graskuilen afgenomen, maar ook hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Dit blijkt uit de analysecijfers van BLGG AgroXpertus.Het is zeer waarschijnlijk... meer
Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling, of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden. Waaraan moet u voldoen? Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter,... meer
Komen uw percelen in aanmerking voor een hogere gebruiksnorm fosfaat? Het is zaak om daar nu naar te kijken, anders moet u rekenen met de laagste gebruiksnorm. De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar.Het aanvragen van een hogere... meer
Beperkt fosfaat inzetten, helpt bij het telen van compacte planten. Een overmaat aan fosfaat (P) leidt tot ‘luxeconsumptie’ door het gewas. Met bijbemesten kan de juiste hoeveelheid worden toegediend. Dit vereist echter wel vakmanschap. Lees hier hoe u dit het beste kunt doen.Samen met DLV deed... meer
Voor de meeste derogatiebedrijven zijn er nog veel uitdagingen voor de maïsteelt van volgend jaar. Veel bedrijven moeten hun areaal nog inkrimpen tot 20%, en er mag volgend jaar geen P-kunstmest meer gebruikt worden. 5 tips voor een goede maïsopbrengst in 2015.Uit diverse bemestingsonderzoeken, van... meer
Het is najaar. Voor veel (niet belichte) teelten is dat een periode van minder groei of zelfs het einde van de teelt. Minder groei draagt eraan bij dat de pH in het wortelmilieu daalt. Een kans om te besparen op meststoffen.         Optifeed®  geeft... meer
Het is 15 februari geweest. De bemesting van de eerste snede is begonnen. Hierbij een aantal tips voor een succesvolle bemesting:         Mestonderzoek:  zekerheid over de gehalten            1. Plaats de... meer

Pages