Grondmonster

91 resultaten gevonden
Bij te veel kalium of magnesium aan het klei-humus complex treedt verdichting van de bodem op. Voldoende calcium aan het klei-humus complex verbetert de bodemstructuur. Idealiter bevindt de Ca-CEC zich tussen de 65 en 85%, ligt de Mg-CEC tussen 6 en 2% en de K-CEC tussen de 2 en 5%.Cijfers van het... meer
Ondernemende veehouders doen er verstandig aan het wettelijke derogatiemonster te benutten om landbouwkundig bruikbare informatie te verkrijgen. Zo kan de vraag of een bekalking nodig is, al voor minder dan € 1,- extra per ha per jaar worden beantwoord.Uit bodemanalyses van de afgelopen vier jaar... meer
Silicium is op zuurstof na het meest voorkomende element in de aardkorst. Toch is er maar een kleine hoeveelheid beschikbaar voor de plant. De beschikbaarheid van Si in de bodem is onder andere afhankelijk van grondsoort, pH en de waterhuishouding. Alhoewel silicium vroeger niet als een essentieel... meer
De bodem bestaat naast organische stof, lucht en voedingsstoffen uit klei, silt en zand. Deze laatste 3 fracties worden samen ook wel bodemtextuur genoemd. De verhouding tussen de hoeveelheid zand, slit en klei bepaalt de gevoeligheid van de bodem voor verslemping.Verslemping is het ontmengen van... meer
Sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van gras en maïs én hebben effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee. Analyse van sporenelementen geeft inzicht in de beschibaarheid ervan in de bodem. Gericht bemesten met sporenelementen zorgt ervoor dat de veestapel gezond en efficiënt... meer
Hoe zit het ook al weer met de regels rond de wettelijke regeling  Derogatie? Waaraan moeten grondmonsters voldoen om vanaf het bemestingsjaar 2013 deze te kunnen benutten voor de wetgeving? Een overzicht.DatumVoor Derogatie is de datum van 1 februari belangrijk. Monsters die op of na 1... meer
Voor derogatie moet u minstens een keer in de vier jaar uw landbouwgrond laten bemonsteren. De deadline daarvoor is 1 februari. Door de vorst in de afgelopen periode is het niet altijd mogelijk om dit vóór die datumte doen. Daarom biedt de overheid voor 2013 uitstel tot 1 maart. Het... meer
Percelen met een goede bodemvruchtbaarheid leveren de hoogste opbrengst. Daar kunt u niet tegen bemesten. Maar op veel percelen is de bodemvruchtbaarheid lager dan nodig is. Dat blijkt uit onderzoek. Een juiste bemesting kan op die percelen de opbrengst of de kwaliteit van het geoogste product... meer
In de bodem zit een enorme voorraad nutriënten opgeslagen. Maar niet alles is even snel beschikbaar voor de plant. Voor bepaalde voorraden moet de plant meer moeite doen om het op te nemen. Het is vergelijkbaar met onze eigen voedselvoorraden.Neem bijvoorbeeld kalium. De totale hoeveelheid in de... meer
In BemestingsWijzer en BemestingsMonitor Bodem bepaalt BLGG AgroXpertus standaard de bodemtextuur. Bodemtextuur speelt een grote rol bij bodemvruchtbaarheid.Bodemtextuur is de verzamelnaam voor de kleinste deeltjes van de bodem. Deze deeltjes heten klei, silt en zand, afhankelijk van hun grootte.... meer

Pages