grondstof

1 resultaten gevonden
Organische mest is hét kringloopproduct dat zorgt voor bodemvruchtbaarheid. Enig nadeel: de mineralisatie van mest verloopt onvoorspelbaar. Nieuwe analysetechnieken geven uitkomst. De analysemethode voor dierlijke mest is vastgelegd in wettelijke voorschriften.  Dat heeft als voordeel dat... meer