Inkuilverliezen

3 resultaten gevonden
De eerste snede van dit jaar heeft de kuilplaten flink gevuld. Het seizoen begon laat, maar het gras liet een explosieve groei zien. Het wisselvallige weer  in mei zorgde er echter voor dat er niet eerder dan eind mei onder gunstige omstandigheden ingekuild kon worden.Het Barenbrug... meer
De sector is op zoek naar nieuwe manieren om de efficiëntie en rendabiliteit van melkvee te verbeteren. Het belang van uitgekiend bijvoeren van sporenelementen wordt hierbij steeds vaker onderstreept. “Doe dit op basis van cijfers, zeker nu de gehalten in graskuilen afnemen.”“Voor een goede... meer
Veel voorjaarskuilen zijn in de praktijk té snel verteerbaar. Vorig jaar was dat bij 78% van deze kuilen het geval. Hoe kunt u daar bij het maaien en inkuilmanagement rekening mee houden? Enkele tips.Snelle voorjaarskuilen zijn niet iets van alleen het afgelopen seizoen (2015). Over het algemeen... meer