Klei-humus-complex

21 resultaten gevonden
Dat calcium de bodemstructuur en kwaliteit van het gewas positief beïnvloedt, is bekend. Minder bekend is dat calcium bijdraagt aan een hoge productie. Calcium ligt niet altijd op een presenteerblaadje. Het is belangrijk om te weten hoeveel calcium de bodem kan ‘naleveren’.Dit betoogt Arjan... meer
De hoeveelheid kalium (K) in de bodem die beschikbaar is voor het gewas neemt in diverse regio’s af. Oorzaak: er wordt minder kalium aangevoerd door middel van (drijf)mest. Bepaal daarom in deze periode door middel van Bijbemestingsonderzoek of uw gewas een extra kaliumgift nodig heeft.De cijfers... meer
Percelen met een goede bodemvruchtbaarheid leveren de hoogste opbrengst. Toch is de bodemvruchtbaarheid lang niet overal optimaal. Reparatie begint direct na de oogst. Let daarbij op de chemische, fysische en biologische kenmerken van de bodem!Bodemvruchtbaarheid is het fundament onder een... meer
De maisoogst is begonnen. De verschillen in opbrengst en afrijping zijn dit jaar groot. Veel percelen hebben al een flink afgestorven plant als gevolg van de droogte in de zomer. Het belang van een goede vochtvoorziening bleek dit jaar cruciaal te zijn. Daarbij speelt kali een cruciale rol.Voor een... meer
Calcium is een belangrijk nutriënt voor snijmaïs. Anders dan vaak gedacht wordt, is calcium niet alleen belangrijk voor de structuur van de bodem, maar is het ook onmisbaar voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas.Calcium draagt bij aan een goede wortelontwikkeling en speelt een belangrijke rol... meer
Een goede kwaliteit gras(kuil) is van veel factoren afhankelijk; het maaimoment, het weer, de bemesting, het inkuilmanagement, genetica, etc.  Dat de bodem letterlijk de basis is voor een goede opbrengst  en kwaliteit van ruwvoeders, blijkt steeds vaker uit onderzoek.Er wordt de laatste... meer
De kans is groot dat u dit voorjaar nieuwe bodemanalyses heeft ontvangen. Is de pH overal in orde? Of trof u percelen aan met een te lage pH? Overweeg dan of het voor het bemestingsseizoen nog zinvol is om te bekalken.Een lage pH gaat ten koste van opbrengst en benutting van meststoffen. Maar het... meer
Jaarlijks worden bij BLGG AgroXpertus duizenden grondmonsters geanalyseerd. Dit levert een schat aan informatie op over de bodems in Nederland. Bijvoorbeeld over bodemvruchtbaarheid. Deze kaart toont de CEC van percelen in Nederland, de belangrijkste indicator voor bodemvruchtbaarheid.BLGG... meer
Het bemestingsadvies voor de nutriënten calcium en borium wordt bijna altijd onafhankelijk van elkaar gegeven. Toch bestaat er een belangrijke relatie tussen beide elementen. Zo veroorzaakt calcium een grotere boriumbehoefte in het gewas.Telers die het calciumtekort op hun percelen repareren met... meer
De graanoogst staat alweer voor de deur. De periode tussen graanoogst en inzaaien van een groenbemester is het meest geschikt om uw percelen te bekalken. Hiermee verbetert u de bodemstructuur en verhoogt u de pH.Direct na de oogst begint de reparatie van uw percelen. Bekalking is één van de... meer

Pages