Knolinitiatie

1 resultaten gevonden
Eurofins Agro onderzoekt met enkele partners in Polen de relatie tussen calcium en de interne kwaliteit van fritesaardappelen. Na twee jaar onderzoek blijkt de hoofdconclusie stand te houden: de aanwezigheid van voldoende plantbeschikbaar calcium in de bodem verbetert de kwaliteit van aardappelen.... meer