licht

1 resultaten gevonden
De nieuwe teeltperiode start in een relatief donker seizoen. Licht is heel belangrijk voor de fotosynthese en dus voor de groei van een gewas. Afwijkingen in het gewas kunnen ontstaan door lichtgebrek en zijn soms moeilijk te onderscheiden van virusaantastingen of voedingsgebrek. Trudie Coenen,... meer