Monstername

13 resultaten gevonden
Een doorbraak voor de telers van suikerbieten. In de resistentie tegen bietencystenaaltjes is er voor het eerst een suikerbietenras dat onder niet-besmette omstandigheden dezelfde financiële opbrengst kan halen als de nummer 1 op de lijst met alleen rhizomanieresistente rassen.De juiste rassenkeuze... meer
De kans is groot dat u dit voorjaar nieuwe bodemanalyses heeft ontvangen. Is de pH overal in orde? Of trof u percelen aan met een te lage pH? Overweeg dan of het voor het bemestingsseizoen nog zinvol is om te bekalken.Een lage pH gaat ten koste van opbrengst en benutting van meststoffen. Maar het... meer
Is uw perceel gevoelig voor verslemping of misschien juist voor verstuiving? De nieuwe textuurdriehoek op de bemestingsverslagen van BLGG AgroXpertus maakt in één oogopslag duidelijk welke grondsoort uw perceel heeft. Daarbij vermelden we direct de kans op verslemping en verstuiving.Iedere... meer
Komen uw percelen in aanmerking voor een hogere gebruiksnorm fosfaat? Het is zaak om daar nu naar te kijken, anders moet u rekenen met de laagste gebruiksnorm. De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar.Het aanvragen van een hogere... meer
Let dit jaar extra op de gehaltes stikstof op grasland voor voldoende ruw eiwit in de kuilen. Dat adviseert BLGG AgroXpertus op basis van de cijfers van vorige seizoenen. Het lijkt erop dat de jaarverschillen van beschikbaar stikstof in de bodem overeenkomen met de jaarverschillen van ruw eiwit in... meer
BLGG werkt mee aan een nieuw onderzoek om het effect van ‘Bodem resetten’ te testen. Dit is een vorm van biologische grondontsmetting, ontwikkeld door het bedrijf Thatchtec in samenwerking met de Wageningen Universiteit. BLGG voert de nematoden- en nutriëntenanalyses uit. Agrifirm Plant is... meer
In 4 op de 10 Nederlandse percelen wordt de bindingcapaciteit van de bodem onvoldoende benut. Dat stelt Eurofins Agro op basis van alle analyseresultaten van de bodems. Percelen zijn vaak in staat om meer nutriënten te binden dan in werkelijkheid gebeurt. Er is concurrentie in de bodem. Elk... meer
De uitslagen van de eerste 1400 onderzochte kuilen van snijmaïs zijn bekend.  Deze hebben een uitzonderlijk hoge voederwaarde met een hoog zetmeelgehalte. Het lijkt wat betreft de voederwaarde het beste maïsjaar ooit te worden.         KuilKenner... meer
Op bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling mag sinds afgelopen jaar geen kunstmest meer worden gebruikt voor de fosfaat(start)gift. Het is daarom erg belangrijk om te weten of de fosfaatonttrekking van het maïsgewas met de drijfmestgift gedekt wordt.  Enkele tips.  ... meer
Een heel aantal gewassen is geoogst. Tijd om lessen te trekken uit het afgelopen seizoen. Hoe hebben uw percelen gepresteerd? Waren er misschien minder goede plekken die (nog) niet goed te verklaren zijn? Of bleef een perceel in zijn geheel achter? Wij zoeken graag met u mee naar de oorzaak. ... meer

Pages