Najaarskuil

6 resultaten gevonden
De eerste najaarskuilen van 2013 zijn van goede kwaliteit. Dat blijkt uit de cijfers van BLGG AgroXpertus. Met name de voedereenheid melk (VEM, gemiddeld 877) en het gehalte Ruw eiwit (190 gram RE totaal) in graskuilen zijn hoog. Deze waardes zijn de laatste 5 jaar niet meer gehaald.De kwaliteit... meer
Jaarlijks worden bij BLGG AgroXpertus ruim 500.000 monsters onderzocht. De gemiddelden van alle onderzoeksresultaten geven een heel betrouwbaar beeld in vergelijking met bijvoorbeeld andere jaren of grondsoorten. U vindt de gemiddelden van de onderzoeksresultaten op onze website.De ruwvoerkwaliteit... meer
De resultaten van de eerste najaarskuilen, met name kuilen uit augustus en september, laten een goede kwaliteit zien. Ze hebben een mooi gehalte ruw eiwit (RE) en een betere VEM-waarde (voedereenheid melk) dan het langjarige gemiddelde. Voor de laatste, meest recente, snedes zijn de verwachtingen... meer
We naderen het einde van de bemestingsperiode: tijd om de mineralenbalans op te maken, om de resterende gebruiksruimte te benutten en een basis te leggen voor zowel een goede najaarssnede als een goede oogst voor 2016.         BemestingsWijzer:  uw ... meer
Met de najaarskuilen van 2015 wordt opnieuw een  VEM-record verbroken.  Doordat de graskuilen uit het najaar wat droger zijn, zijn ze bijzonder geschikt voor het melkvee. De najaarskuilen van dit jaar zijn aanzienlijk droger ingekuild dan andere jaren (gemiddeld 490 g/kg). Daardoor... meer
De najaarskuilen van 2016 hebben een hoge voederwaarde. Dat is goed nieuws voor veel melkveehouders, want de zomerkuilen lieten vaak te wensen over. “De kwaliteit is misschien wel te mooi om alleen aan jongvee te voeren”,  stelt Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. De... meer