Natasja Poot

13 resultaten gevonden
Het aantal regio's en percelen waarin schadelijke bodemgebonden organismen, zoals aaltjes, aanwezig zijn, neemt gestaag toe. Om verspreiding te voorkomen behoort adequate bemonstering en visuele inspectie van percelen en producten in het basispakket van iedere teler.Dat stellen onderzoekers van de... meer
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) kunnen zich snel vermeerderen en grote economische schade aanrichten door bijvoorbeeld besmet vermeerderingsmateriaal dat afgekeurd wordt. Mede door het grote aantal waardplanten zijn deze aaltjes moeilijk te beheersen. Toch zijn er ook een aantal effectieve... meer
De periode tussen de opkomst en het sluiten van gewas (mei-juli) is dé tijd om een aaltjesbesmetting op het spoor te komen. Let daarbij vooral op valplekken. Ronde en onregelmatige plekken wijzen al snel op een aaltjesbesmetting.“De eerste stap die je als boer of tuinder moet ondernemen in de... meer
BLGG AgroXpertus loopt voorop met de analyse van aaltjes in bodemmonsters. Samen met Wageningen Universiteit ontwikkelde BLGG AgroXpertus een unieke DNA-database. Door de DNA-techniek kan zelfs één specifiek aaltje te midden van 10.000 andere, onbekende soorten gedetecteerd worden.“Deze techniek is... meer
Een besmetting met aardappelmoeheid (AM) kan een aardappelteler veel geld kosten. Om een eventuele AM-besmetting op tijd op te sporen is vrijwillige bemonstering noodzakelijk. Niets is voor een aardappelteler zo vervelend als een officiële AM-besmetverklaring van de Nederlandse Voedsel- en... meer
De Nederlandse exportpositie van plantgoed en zaaizaad is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem. De integrale aanpak van bodembeheer kan beter, stelt Leendert Molendijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in het Nederlands Dagblad.Voor de export... meer
Een doorbraak voor de telers van suikerbieten. In de resistentie tegen bietencystenaaltjes is er voor het eerst een suikerbietenras dat onder niet-besmette omstandigheden dezelfde financiële opbrengst kan halen als de nummer 1 op de lijst met alleen rhizomanieresistente rassen.De juiste rassenkeuze... meer
Als gevolg van de zachte winter is de kans op schade door aaltjes, ziekten en plagen dit jaar een stuk groter dan anders. Dit geldt met name voor schade door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus). Bovendien kan aardappelopslag een gevaarlijke infectiebron zijn.De... meer
Zitten er schadelijke aaltjes in uw percelen? Heeft u afgelopen seizoen  plekken gezien waar de groei minder was of andere symptomen? Het najaar is een goed moment om aaltjes op te sporen. Als een besmetting tijdig wordt aangetoond, is het makkelijker om maatregelen te nemen en het probleem... meer
In de akkerbouw en vollegrondsteelt is aaltjesonderzoek (nematoden) steeds meer gemeengoed. Schadelijke aaltjes zorgen vaak voor kwaliteitsproblemen en verminderde opbrengst. Preventief onderzoek kan veel leed besparen. Maar hoe zit dat in de glastuinbouw? Veroorzaken aaltjes hier net zoveel schade... meer

Pages