plantsap

1 resultaten gevonden
Inzicht in de opname van nutriënten maakt het mogelijk om de bemesting beter af te stemmen op de behoefte van het gewas en om bij groeiafwijkingen de juiste maatregelen te nemen. Eurofins Agro kan de opname van nutriënten analyseren via een droge stofanalyse (GewasCheck) en via een plantsapanalyse... meer