regeling

1 resultaten gevonden
Als u dit jaar mee wilt doen aan de regeling fosfaatdifferentiatie is het goed om te bekijken of u nog percelen moet bemonsteren. Om mee te kunnen doen heeft u een geldig grondmonster nodig. De uitslagen zijn vier jaar geldig, dit houdt in dat de monstername van het betreffende perceel na 15 mei... meer